Milenialsi uważają, że przywództwo w biznesie powinno w mniejszym stopniu polegać na zysku, a w większym na dobru pracownika. W dzisiejszych czasach młodsze pokolenie chce być częścią firmy, która kładzie nacisk nie tylko na wynik finansowy, ale również na swój wpływ na społeczeństwo i środowisko. To może okazać się problemem, gdy zwrócimy się do millenialsów z prośbą o przywództwo w firmie.

Na stronie najnowszym raporcie Deloittestwierdzono, że millenialsi mają bardziej "społecznie zorientowane" postrzeganie przywództwa. Przedkładają dobre samopoczucie pracownika i jego wkład w rozwój lokalnych społeczności nad korzyści finansowe. Jak zatem odnaleźć prawdziwe przywództwo wśród idealistycznych millenialsów?

Liderzy kierują się celami

Przywództwo wymaga silnego przywiązania do wartości i etyki. Prawdziwi liderzy, wykraczając poza misję firmy, potrafią dostrzec szerszy obraz sytuacji.

Tego typu pionierzy dają przykład. To z kolei tworzy atmosferę zaufania, uczciwości i inspiracji wśród pracowników. W raporcie Deloitte, większość millenialsów uważa, że prawdziwy lider powinien być inspirujący, zdecydowany, pełen pasji, entuzjastyczny i wizjonerski. Brzmi to jak duże wymagania, ale jest to jedyny sposób na podtrzymanie rozwoju i zapewnienie otwartych i jasnych linii komunikacyjnych.

Liderzy mają doskonałą inteligencję emocjonalną

Przywództwo czasami wiąże się z naprawianiem błędów. Dzięki szczerej chęci pomagania innym, prawdziwi liderzy taktownie podchodzą do problemu bez udzielania reprymendy.

Pracownicy, którzy czują się szanowani, wezmą pod uwagę każdą informację zwrotną, jeśli tylko poczują się docenieni. Zamiast postrzegać złe zachowanie pracownika jako oznakę tego, że jest on z natury zły, prawdziwi liderzy starają się zrozumieć, co doprowadziło do takiego zachowania i reagują w bezpośredni i pełen szacunku sposób.

Zazwyczaj dominujące podejście do przywództwa rodzi niechęć, a nie inspirację. Menedżerowie powinni szukać millenialsów, którzy są świadomi siebie, zmotywowani, empatyczni i mają silne umiejętności społeczne.

Liderzy są transparentni

Nic tak nie denerwuje pracowników, jak lider, który nie potrafi uzasadnić swoich działań lub nie ponosi za nie odpowiedzialności. Podobnie jak rodzic wobec dziecka, jeśli lider deleguje zadanie pracownikowi, stosując podejście "bo ja tak powiedziałem", traci się zaufanie i szacunek.

Delegowanie zadań powinno polegać na wszechstronnej analizie mocnych i słabych stron pracownika i wyjaśnianiu tej perspektywy przy przydzielaniu zadania. Kiedy pracownicy mają poczucie, że wykonali dany projekt, czują się usatysfakcjonowani i pewniejsi siebie w podejmowaniu nowych obowiązków.

Menedżerowie powinni być czujni, poszukując w miejscu pracy millenialsów, którzy będą stymulować organizacje do wprowadzania innowacji i jednocześnie wywierać pozytywny wpływ na społeczeństwo. Patrząc na młode pokolenie pod kątem przywództwa, najważniejsze umiejętności, których menedżerowie powinni poszukiwać, to silne poczucie celu, wysokie IQ i EQ, a także dbałość o transparentność.

RELATED POSTS:

  • 7 udogodnień, których Millenialsi oczekują w miejscu pracy
  • Millenialsi poniosą porażkę bez tych rozwiązań w miejscu pracy