Badania przeprowadzone przez firmę MPA Group, świadczącą usługi finansowe, wykazały, że jedna czwarta pracowników biurowych nie inwestuje w ogóle czasu w rozwój zawodowy i zdobywanie nowych umiejętności. Dla niektórych jest to wybór osobisty, ale dla wielu innych wynika to z tego, że ich firma po prostu nie daje im czasu ani możliwości na naukę.

Z raportu wynika, że 30% badanych miejsc pracy nie oferuje pracownikom szansy na zdobycie nowych umiejętności, które pomogłyby im w życiu zawodowym, a 9% pracowników twierdzi, że minęło ponad pięć lat, odkąd poświęcili jakikolwiek czas na rozwój kariery. Biorąc pod uwagę wszystkie wyzwania stojące przed firmami w Wielkiej Brytanii, warto zadać sobie pytanie, czy Twoja organizacja mogłaby zaoferować swoim pracownikom więcej. Oto kilka powodów, dla których warto zweryfikować swoje inicjatywy w zakresie rozwoju pracowników.

Wyższy poziom zaangażowania

Dawanie pracownikom możliwości rozwoju w godzinach pracy może zwiększyć poziom zaangażowania. Ludzie mogą stać się zdemoralizowani i "wyłączyć się", jeśli nie czują, że ich dzień jest wystarczająco urozmaicony i nie czują, że są rozciągnięci psychicznie. Zaoferowanie im szansy zrobienia czegoś poza normalną rutyną może mieć efekt ponownego pobudzenia, co oznacza, że wrócą do pracy z większą motywacją.

Wyższy poziom zatrzymania pracowników

W dzisiejszych czasach ludzie znacznie częściej niż w przeszłości "zmieniają pracę", zwłaszcza młodsi pracownicy. Ludzie zmieniają pracę z wielu powodów, ale w większości przypadków dzieje się tak dlatego, że firma nie daje im wystarczającej motywacji do pozostania w niej. Jeśli nie ma żadnych oznak rozwoju kariery lub poziom zaangażowania jest niski, pracownicy nieuchronnie zaczną szukać pracy gdzie indziej, co może prowadzić do zwiększenia rotacji w Twojej organizacji. Jeśli istnieją możliwości rozwoju, to jest również obietnica, że mogą one wspinać się po szczeblach kariery, a to oznacza, że będą bardziej skłonni trzymać go na zewnątrz.

Lepsze dla rekrutacji wewnętrznej

Dyski rekrutacyjne mogą być kosztownym i czasochłonnym ćwiczeniem, ale szkolenie pracowników we własnym zakresie oznacza, że prawdopodobnie możesz znaleźć odpowiedniego kandydata w ramach istniejącej siły roboczej. Jeśli pojawi się wakat, a istnieje już szeroka, wewnętrzna pula talentów do wyboru, możesz zaoszczędzić sobie wiele kłopotów. Nawet jeśli kandydat nie jest jeszcze w pełni ukształtowany, nadal istnieje możliwość szkolenia go w miejscu pracy poprzez oferowanie możliwości dalszego rozwoju.

Wyżej wykwalifikowana siła robocza

Kto nie chciałby mieć lepiej wykwalifikowanej siły roboczej? Oferowanie pracownikom możliwości zdobywania nowych umiejętności i uczenia się w trakcie pracy gwarantuje, że będziesz mieć bardziej sprawnych i elastycznych pracowników. Dywersyfikując ich umiejętności, zapewniasz, że zawsze znajdzie się ktoś, kto może wejść w nową rolę lub zastąpić innych członków zespołu, gdy ci są chorzy. Jeśli pracownicy są przeszkoleni w zakresie rzeczy wykraczających poza zwykły zakres ich stanowiska, to wiedza ta prawdopodobnie przyda się w pewnym momencie.

Długoterminowa oszczędność kosztów

Według badań MPA, ponad połowa firm (52%) stwierdziła, że brak budżetu jest głównym ograniczeniem, jeśli chodzi o podnoszenie kwalifikacji pracowników. Odciąganie pracowników od ich normalnej pracy i wysyłanie ich na drogie programy szkoleniowe było postrzegane jako zbyt duże obciążenie finansowe dla firm, jednak istnieją dowody na to, że w dłuższej perspektywie może okazać się to opłacalne. Wiele firm kwalifikowałoby się do rządowej inicjatywy Research and Development Tax Credit, co mogłoby oznaczać, że odzyskałyby do 33% pieniędzy zainwestowanych w rozwój. Ponieważ pracownicy są często wymieniani jako najważniejszy zasób firmy, sensowne jest inwestowanie w nich dla długoterminowej kondycji organizacji.

Przewaga konkurencyjna

Jeśli wierzyć statystykom MPA, to oferując możliwości szkoleniowe, można zyskać przewagę konkurencyjną na każdym poziomie. Jeśli tak niewiele organizacji daje swoim pracownikom szansę na rozwijanie nowych umiejętności i rozwój zawodowy, to Twoja firma może stać się bardziej atrakcyjna dla osób z zewnątrz. Nie ulega wątpliwości, że jeśli pracownicy będą podnosić swoje kwalifikacje, będą lepsi w tym, co robią, bardziej produktywni i będą pracować na wyższym poziomie.

Chociaż oferowanie pracownikom większych możliwości rozwoju zawodowego wiąże się z kosztami, Twoja organizacja może czerpać z tego korzyści w postaci większego zaangażowania oraz szczęśliwszych i bardziej wydajnych pracowników. Ludzie lubią czuć, że są doceniani przez firmę i mają czas, przestrzeń i wskazówki, aby rozwijać się w życiu zawodowym, dlatego teraz może być dobry czas, aby pomyśleć o zaoferowaniu im czegoś więcej.