Żaden człowiek nie jest samotną wyspą, zwłaszcza w organizacji biznesowej. Każdy w organizacji potrzebuje czasem czyjejś pomocy, czy to w ramach regularnego przepływu pracy, czy też w sytuacjach awaryjnych. Niezależnie od tego, czy jest to dyrektor generalny, czy sprzątaczka, każda osoba w organizacji musi uważać się za część zespołu, aby firma mogła sprawnie funkcjonować. W momencie, gdy pojawia się postawa "To nie moja praca!", mamy do czynienia z dysfunkcyjną organizacją.

Duch zespołu jest niezbędny

Większość współczesnych firm opiera się na pracy zespołowej. Nawet te, które mają bardzo zindywidualizowaną pracę, jak projektowanie graficzne czy wydawnictwa, wymagają aktywnej współpracy pomiędzy różnymi członkami organizacji, aby powstał produkt końcowy. Jest więc niezwykle ważne, aby każdy członek organizacji rozumiał koncepcję pracy zespołowej i traktował swoją pracę jako część wysiłku zespołowego.

Co tworzy środowisko pracy zespołowej?

Stworzenie środowiska pracy zespołowej w firmie nie jest łatwe. Aby skutecznie budować zespoły, należy pamiętać, że:

  • Praca zespołowa opiera się na kulturze firmy. Firmy, które zachęcają do otwartej, szczerej komunikacji i wspierają interakcje między pracownikami, mają większe szanse na dobrą pracę zespołową wśród pracowników.

  • Duch zespołowy pochodzi z góry. Budowanie efektywnych zespołów z odpowiednim nastawieniem emanuje z najwyższych szczebli organizacji. Tylko spłaszczając tradycyjną piramidę organizacyjną można oczekiwać, że uda się zaszczepić właściwą kulturę zespołową.

  • Ludzie muszą pasować do tej kultury. Niektórzy ludzie są graczami zespołowymi, a inni nie. Jest to po części kwestia osobowości, a po części kwestia szkolenia. Jedna osoba w zespole z niewłaściwą postawą może zniweczyć wysiłki całego zespołu. Zatrudnianie tylko osób z odpowiednimi cechami do pracy zespołowej jest kluczowe w budowaniu efektywnych zespołów.

Jak sprawić, by wszyscy się zaangażowali

Zespołów się nie rodzi, lecz buduje. Oto jak zbudować efektywny zespół, w którym każdy uważa, że jego zadaniem jest włożyć swój wkład i przyczynić się do ogólnego wysiłku zespołu.

  • Zacznij od początku - zatrudniaj ludzi, którzy pasują do kultury zespołowej firmy. Dobrze wykorzystaj rozmowy kwalifikacyjne i oceny przed zatrudnieniem, aby określić osobowość i cechy danej osoby. Szukaj współpracy i chęci słuchania, aby określić, czy kandydat może dobrze pracować w środowisku zespołowym.

  • Niech każdy wie, dokąd zmierz asz - Oznacza to, że pracownicy są częścią procesu planowania strategicznego i upewniają się, że rozumieją cele. Ważne jest, aby każdy członek zespołu zaangażował się w realizację planu.

  • Odpowiedzialność zespołu za wyniki - Ustal jasne oczekiwania wobec zespołu i poszczególnych osób. Upewnij się, że wszyscy rozumieją, że liczy się wynik pracy zespołu. Oprzyj swój system nagradzania na zdolności zespołu do osiągania celów. Zapewnij indywidualne uznanie w oparciu o wkład w wysiłek zespołu.

  • Utrzymuj otwarte linie komunikacyjne - Zachęcaj do szczerej i otwartej komunikacji pomiędzy członkami zespołu i kierownictwem. Zwracaj się do członków zespołu z prośbą o pomysły i sugestie dotyczące sposobów lepszego osiągania celów zespołu.

  • Natychmiastowe rozwiązywanie konfliktów w zespole - Kiedy tylko jest to możliwe, staraj się poprawić wyniki, postawę lub problemy etyczne poszczególnych członków zespołu. Jeśli dana osoba po prostu nie pasuje do formy zespołu, zastąp ją kimś, kto pasuje, aby chronić integralność zespołu.

  • Utrzymuj wysokie morale - Członkowie zespołu funkcjonują najlepiej, gdy ich indywidualny wkład w pracę zespołu jest doceniany. To z kolei prowadzi do wzmocnienia ducha zespołu wśród jego poszczególnych członków.

Uświadomienie pracownikom, że są częścią jednego zespołu jest najlepszym antidotum na izolacjonistyczne, wąskie podejście do pracy. Dzięki temu wszyscy będą chcieli podążać w jednym kierunku, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy czy zadania.

Autor: Lewis Edward jest jednym z właścicieli TheOfficeProviders. Jest on inwestorem w nieruchomości i przedsiębiorcą z wieloma zainteresowaniami w innych sektorach.

Podziel się tym wpisem:

Udostępnij na LinkedInUdostępnij na TwitterzePodziel się na FacebookuPodziel się na WhatsAppUdostępnij na Email