Rozmowy kwalifikacyjne stały się zdalne. Choć niektórzy uważają, że jest to sytuacja tymczasowa, w rzeczywistości jest to przyszłość.

Kiedy rozpoczęła się pandemia, firmy skupiły się na spuszczeniu głów i przetrwaniu niepewnego otoczenia gospodarczego. Dla wielu z nich oznaczało to tymczasowe zamrożenie procesu zatrudniania. W miarę odwilży, zatrudnienie powróciło, ale tym razem było to zatrudnienie zdalne.

Sondaż Gartnera wykazał, że "86% organizacji wprowadziło nową technologię wirtualną do przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami" w drugim miesiącu pandemii COVID-19. Ten szaleńczy pęd do integracji nowych narzędzi do prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych był dla niektórych dezorientujący, ale w przypadku rekrutacji w branży technologicznej okazał się wybawieniem. Chociaż nadal doceniamy interakcję twarzą w twarz, cyfrowy charakter zdalnych wywiadów przynosi tak wiele korzyści, że nie będziemy whiteboarding wyzwania kodowania z kandydatami nigdy więcej. Oto trzy powody, dla których:

1. Mniej pracy; więcej danych

Pracuję w technice i kocham dane. Firmy technologiczne ewangelizują zbieranie danych, gdzie tylko się da, ale przed pandemią, rozmowy kwalifikacyjne były ciemną plamą danych. Większość przekazywanych informacji żyła albo w umyśle osoby przeprowadzającej wywiad, albo poprzez jej notatki. Nawet jeśli istniały oceny kodowania, które dodawały element ilościowy do wywiadu, były one często wykonywane na tablicach lub kartkach papieru, które następnie musiały być przeniesione do postaci cyfrowej. W rezultacie, ankieterzy często spędzali dodatkowe 30 minut po prostu przechwytując to, co już się wydarzyło.

Dzisiaj cały proces jest cyfrowy, co oznacza, że o wiele więcej danych jest automatycznie przechwytywanych i teraz są one wykorzystywane. Mamy narzędzia do transkrypcji i nagrania wideo, które sprawiają, że przeglądanie wywiadu jest o wiele łatwiejsze. Według HackerEarth's State of Developer Recruiting 2020, 56,9% rekruterów stwierdziło, że główną korzyścią ze zdalnej rozmowy kwalifikacyjnej było programowanie w parach przy użyciu edytora kodu, ponieważ automatycznie przechwytuje i ocenia umiejętności kandydata w zakresie kodowania w środowisku przypominającym pracę zespołową. Dysponujemy nawet automatycznymi generatorami informacji zwrotnych, które po zadaniu określonych pytań proszą kandydata o wprowadzenie danych dotyczących wydajności. Są one następnie kompilowane w raporcie po działaniu, który po prostu musi być edytowany, a nie pisany od zera.

Oznacza to, że ankieterzy spędzają mniej czasu na pisaniu, a więcej na dokładnym ocenianiu umiejętności kandydata. Rozpoczęcie pracy cyfrowo umieszcza wszystkie dane na wyciągnięcie ręki i pozwala nam podjąć najbardziej świadomą decyzję. Zamiast ciemnej plamy danych, zdalne wywiady są teraz bogatsze niż CV.

2. Elastyczność geograficzna

Nie ma wątpliwości, że tech ma niedobór talentów. Tylko 60% wszystkich stanowisk technicznych jest obsadzonych. Kiedy byliśmy uzależnieni od wywiadów osobistych, ograniczyliśmy nasz rurociąg talentów jeszcze bardziej. Z uwagi na fakt, że stanowiska techniczne stają się z czasem coraz ważniejsze, nie możemy już myśleć o zatrudnianiu pracowników z branży tech w sposób lokalny.

Pandemia otworzyła nowe rezerwy talentów w zróżnicowanych geograficznie lokalizacjach. Teraz możemy zatrudnić każdego z dowolnego miejsca. Według raportu HackerEarth "State of Developer Recruiting 2020", 50,6% rekruterów twierdzi, że zdalne rozmowy kwalifikacyjne są korzystne ze względu na ich elastyczność logistyczną. Kolejne 40,4% stwierdziło, że pozwalają one zaoszczędzić sporo czasu. Zdalne rozmowy kwalifikacyjne z wbudowanymi funkcjami, takimi jak programowanie w parach i edycja kodu w czasie rzeczywistym, które stanowią obecnie 11,1% wszystkich przeprowadzonych zdalnych rozmów kwalifikacyjnych, w zasadzie rozwiązały problem włączania do zespołu najbardziej wykwalifikowanych kandydatów niezależnie od lokalizacji.

Obecnie istnieje większa pula talentów technologicznych, które mogą pracować z dowolnego miejsca, a ich zdalna ocena nigdy nie była łatwiejsza. W rzeczywistości 30,7% rekruterów stwierdziło, że zdalne zatrudnianie zwiększyło ich lejek talentów. Ponieważ globalna siła robocza staje się jeszcze bardziej przyzwyczajona do pracy zdalnej, oznacza to, że zdalne rozmowy kwalifikacyjne będą cechą charakterystyczną procesu zatrudniania w nadchodzących latach.

3. Zmniejszona stronniczość

57,6% przedsiębiorstw położyło dodatkowy nacisk na zatrudnianie pod kątem różnorodności w 2020 roku. Jednak mimo, że uwielbiamy spotykać się z kandydatami twarzą w twarz, pierwsze wrażenie jest często zmącone przez osobiste uprzedzenia, które mogą nieumyślnie ograniczać różnorodność. Rekruterzy i menedżerowie ds. rekrutacji mają tendencję do preferowania kandydatów, którzy odzwierciedlają ich własne pochodzenie, co zostało nazwane przez badaczy "Zasługą Patrzącego Szkła". Choć umiejętności interpersonalne i inne umiejętności miękkie są absolutnie ważne, podczas rozmów twarzą w twarz czasami przecenia się je w stosunku do umiejętności twardych.

Na szczęście, zdalne wywiady dodać warstwę separacji, która daje ankieterów na rzeczy, takie jak język ciała bez umieszczania nadmiernego wpływu na nich. Podczas gdy 10,2% rekruterów w MŚP twierdzi, że zwalczanie nieświadomych uprzedzeń jest nadal głównym problemem, a 13% rekruterów wybiera narzędzia oceny, które pomagają wyeliminować uprzedzenia w procesie rozmowy kwalifikacyjnej.

Jednym ze sposobów walki z tym problemem jest maskowanie informacji umożliwiających identyfikację osoby (PII) podczas zdalnych rozmów kwalifikacyjnych, tak aby umiejętności kandydata mówiły same za siebie. Oznacza to, że takie rzeczy jak imię i nazwisko, płeć, wykształcenie itp. są ukryte podczas samej rozmowy, więc wrażenie osoby przeprowadzającej rozmowę o kandydacie opiera się wyłącznie na jego umiejętnościach.

Przyszłość zdalnej rozmowy kwalifikacyjnej

Nawet po szczepionka jest powszechnie dostępna i rzeczy zaczynają wracać do "normalności", nie będziemy patrzeć wstecz na to, jak kiedyś zatrudniać. Możemy jeszcze spotkać się z kandydatami na rozmowy kwalifikacyjne od czasu do czasu, ale na pewno będzie nadal korzystać z cyfrowych narzędzi wywiadu dla lepszego doświadczenia wywiadu. Programowanie w parach jest po prostu lepsze na komputerze, a my nie powinniśmy chcieć wracać do czasów tablic i odręcznych notatek.

Dziś, tech zatrudnianie jest bardziej konkurencyjny i geograficznie nie przywiązany niż kiedykolwiek, więc musimy uczynić proces wywiadu tak wygodne i elastyczne dla kandydatów, jak to możliwe. W końcu, zdalne wywiady oszczędzają czas firmy i kandydata, a co ważniejsze, pozwalają ankieterom znacznie ograniczyć uprzedzenia w stosunku do wywiadów osobistych. Te bardziej obiektywne wywiady pomagają menedżerom tworzyć najlepsze zespoły techniczne, w których liczą się tylko umiejętności.