Miejsce pracy jest miejscem, w którym spędzamy większość naszego życia. Czy nie powinno być zatem miejscem, w którym możemy dać z siebie wszystko, bez obawy o dyskryminację ze względu na pochodzenie etniczne, kulturę, płeć, wiek czy orientację seksualną? Czy miejsce pracy nie powinno obejmować, celebrować i reprezentować ludzi z różnych środowisk?

Niestety, wiele osób doświadcza dyskryminacji w miejscu pracy każdego dnia. Według badań, które przeprowadziliśmy dla naszej platformy kreatywnej Visual GPS, 33% ludzi na całym świecie twierdzi, że środowisko, w którym są najbardziej narażeni na dyskryminację to miejsce pracy. To aż jedna trzecia osób, które czują, że nie są mile widziane w swoim miejscu pracy.

'Ale co reprezentacja wizualna ma wspólnego z dyskryminacją w miejscu pracy' - słyszę Twoje pytanie. Bardzo dużo. Postrzeganie innych ludzi jest częściowo kształtowane przez to, jak różne grupy są przedstawiane w reklamie, komunikacji biznesowej i mediach. Zostało to udowodnione w badaniu przeprowadzonym w maju przez Proctor & Gamble, które wykazało, że osoby, które miały styczność z osobami LGBTQ w mediach, twierdzą, że w ciągu ostatnich kilku lat bardziej akceptowały gejów i lesbijki, w porównaniu z respondentami, którzy w ostatnim czasie nie widzieli osób LGBTQ w mediach.

Ukazywanie różnorodności w miejscu pracy w komunikacji wizualnej może pomóc w urzeczywistnieniu różnorodnego i integracyjnego miejsca pracy.

Konsumenci domagają się działań

W dzisiejszych czasach nie wystarczy być po prostu mistrzem różnorodności. Firmy muszą "iść za ciosem", a to dotyczy także sposobu, w jaki firma promuje się wewnętrznie i zewnętrznie.

W ramach naszych ostatnich badań przepytaliśmy 10 000 konsumentów z całego świata, aby poznać ich stosunek do wizualnej reprezentacji. Osiem na dziesięć osób na całym świecie oczekuje, że firmy i marki będą konsekwentnie angażować się na rzecz inkluzywności i różnorodności w swoich reklamach. Kolejnych sześciu na dziesięciu respondentów stwierdziło, że woli kupować od marek, które zostały założone przez osoby takie jak oni sami lub reprezentują takie osoby.

Wyniki te pokazują, że dla konsumentów coraz ważniejsze jest, aby marki, z którymi wchodzą w interakcje, odzwierciedlały ich wartości, a to oznacza reprezentowanie różnorodnych grup odbiorców w komunikacji wizualnej marki.

Reprezentacja musi wykraczać poza reklamę i media

Reprezentacja musi być autentyczna: 80% badanych konsumentów stwierdziło, że nie wystarczy, aby w reklamach występowały osoby o różnym pochodzeniu etnicznym i wyglądzie, ale oczekują od firm lepszej pracy nad uchwyceniem prawdziwego stylu życia i kultury ludzi.

Na szczęście, firmy słuchają i zaczynają działać. Na przykład, Brytyjskie Stowarzyszenie Reklamy utworzyło niedawno "grupę ds. integracji", której misją jest promowanie różnorodności w twórczości branży. Oprócz bardziej różnorodnych reprezentacji w reklamach, grupa ma na celu zwiększenie różnorodności wśród pracowników brytyjskiego przemysłu reklamowego. Jest to doskonały przykład na to, że rozpoczęcie od różnorodności w reprezentacji wizualnej prowadzi do konkretnych działań w zakresie różnorodności w zatrudnianiu.

Sztuka imituje handel imituje życie: media jako reprezentacja miejsca pracy

Praca na rzecz inkluzywności musi być wykonywana zarówno w mediach, handlu, jak i w miejscu pracy. Dzieje się tak dlatego, że reprezentacja w przestrzeni publicznej, taka jak reklamy, które widzimy i filmy, które oglądamy, odbijają się w lustrze codzienności społeczeństwa, w którym żyjemy i nadają ton temu, co jest akceptowalne.

Kiedy widzimy, że ludzie różnego pochodzenia, o różnych zdolnościach i płci są włączani w życie społeczne i przedstawiani w sposób pozytywny i autentyczny, na przykład w filmach, zwiększa się prawdopodobieństwo, że miejsca pracy będą charakteryzować się mniejszym uprzedzeniem i bardziej inkluzywną kulturą.

Spośród osób, które uważają, że były dyskryminowane, mniej niż połowa (43%) uważa, że były dobrze reprezentowane w mediach, a jeszcze mniej (tylko 15%) twierdzi, że są dobrze reprezentowane w komunikacji biznesowej.

Wyniki tego badania potwierdzają fakt, że reprezentacja wizualna ma znaczenie i może mieć realny wpływ na pomoc w eliminowaniu dyskryminacji we wszystkich aspektach życia, w tym w miejscu pracy.

Jeśli tego nie widzisz, nie możesz tym być

Pokazywanie różnorodności w komunikacji marki ma kluczowe znaczenie dla przyciągania różnorodnych talentów - jeśli nie widzą oni, że są reprezentowani przez Twoją markę, są mniej skłonni spojrzeć na Ciebie jako potencjalnego pracodawcę.

Przekonaliśmy się o tym podczas testów wizerunkowych, które przeprowadziliśmy z grupami fokusowymi w ramach naszego badania Visual GPS. Na przykład, testy wykazały, że kobiety były cztery razy bardziej skłonne wybrać obraz kobiety praktykującej medycynę, prowadzącej multidyscyplinarne spotkanie, w przeciwieństwie do mężczyzny praktykującego. Wniosek dla firm jest taki, że ludzie chcą widzieć siebie reprezentowanych we wszystkich dziedzinach życia, w tym w biznesie.

Praktyczne kroki, które firmy mogą podjąć, aby lepiej przedstawiać różnorodność

Poza podstawowymi działaniami na rzecz różnorodności i integracji na poziomie korporacyjnym, ważne jest także, by zastanowić się nad zewnętrznym obliczem firmy.

Na przykład, zastanów się, czy strona internetowa twojej firmy, w tym strona z ofertami pracy, przedstawia ludzi, których zatrudnia i czy rzeczywiście przedstawia wszystkich, którzy są mile widziani w firmie. Kanały marketingowe firmy mogą wiele mówić o jej różnorodności (lub jej braku).

Istnieje wiele przewodników, które pomagają firmom we właściwym reprezentowaniu różnorodności, w tym nasz własny przewodnik Inclusive Visual Search Guide, oparty na 25 latach badań Getty Images. Został on opracowany, aby pomóc firmom w dokonywaniu celowych wyborów treści w celu uzyskania autentycznej i inkluzywnej reprezentacji w komunikacji wizualnej.

Bez względu na to, czy dopiero zaczynasz, czy też jesteś już na etapie budowania różnorodnego i integracyjnego miejsca pracy, nie zapominaj o tym, jak wielką moc mają materiały wizualne, które mogą sprawić, że potencjalni klienci i utalentowani pracownicy, a także ci, którzy już dla Ciebie pracują, poczują się zauważeni i włączeni. Twoje miejsce pracy będzie dzięki temu lepsze.

Dr Rebecca Swift, Global Head of Creative Insights w Getty Images, rozpoczęła pracę w branży fotograficznej ponad 20 lat temu i była jednym z członków-założycieli zespołu badań kreatywnych w Getty Images, wprowadzając metodologię badań wizualnych do branży.

Podziel się tym wpisem:

Udostępnij na LinkedInUdostępnij na TwitterzeUdostępnij na FacebookuUdostępnij na WhatsAppUdostępnij na Email