Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) jest miarą tego, jak firmy zachowują odpowiedzialność społeczną. Jest to kamień węgielny tożsamości wielu marek, który pomaga kształtować pozytywną reputację.

Jest to również kluczowe narzędzie w walce o talenty, ponieważ współcześni pracownicy cenią sobie firmy, które wywierają pozytywny wpływ i udzielają się społecznie.

Tak więc, jako że obecna pandemia koronawirusa nadal ma wpływ na firmy, ważne jest, aby wysiłki CSR nie były odkładane na później. Zamiast tego, firmy powinny dostosować swoje plany do wymagań nowej normy.

Wartość CSR

Współcześni konsumenci są bardziej świadomi społecznie niż kiedykolwiek, a 70 procent twierdzi, że chce wiedzieć, że marki, u których dokonuje zakupów, robią wszystko, aby wspierać kwestie społeczne i środowiskowe.

Firmy, które zaniedbują swoją odpowiedzialność - bez jasnego i możliwego do zrealizowania planu oddania się lokalnej i szerszej społeczności - ryzykują, że pozostaną w tyle i ucierpią na reputacji.

CSR nie jest tylko ćwiczeniem polegającym na wypełnianiu rubryczek, ale przynosi wymierną wartość dla ludzi. I choć dla firm może nie być wymierna w przychodach czy ROI, to bez niej konsumenci będą szukać gdzie indziej.

Wśród korzyści płynących z inwestowania w strategię CSR jest stworzenie dostępnej "ludzkiej" tożsamości, która oferuje cenną personalizację dla konsumentów. Klienci lubią odgrywać swoją rolę poprzez wspieranie firm, które dzielą się swoim sukcesem z tymi, którzy go potrzebują.

Pozwala to również firmom zaspokoić potrzeby współczesnych pracowników. W dzisiejszych czasach pracownicy chcą mieć poczucie, że są częścią czegoś większego niż tylko biuro. Działania CSR pozwalają pracownikom wykorzystać empatię, zrozumienie i wsparcie w ich pracy.

Teraz, gdy tak wiele osób ucierpiało w wyniku pandemii koronawirusa, bardziej niż kiedykolwiek ważne jest, aby ci, którzy mają środki na zapewnienie wsparcia innym, zrobili to. Choć niektóre firmy mogą nie być w stanie utrzymać wysiłków sprzed pandemii, mogą dostosować swoją ofertę CSR, aby zapewnić wsparcie na różne sposoby.

Stawianie czoła wyzwaniom

Dla dobrze prosperujących firm, działania CSR stają się bardziej opłacalne - czy to poprzez przekazywanie większej puli na cele charytatywne, czy też zatrudnianie większego zespołu, co uwalnia jego członków od konieczności angażowania się w pracę społeczną.

Jednak kiedy okoliczności ulegają zmianie, często cierpią na tym właśnie działania niezwiązane z podstawową działalnością firmy. Na przykład, firmy aktywnie ograniczały działania CSR podczas globalnej recesji w 2008 roku.

Kiedy firmy szukają możliwości obniżenia kosztów i powrotu na ścieżkę rozwoju, liderzy są zmuszeni uzasadnić każde wyjście z inwestycji przed interesariuszami. Dla inwestorów - którzy często są bardziej oddaleni od firmy i jej lokalnej społeczności - działania CSR mogą wydawać się uzasadnionym cięciem.

Pandemia koronawirusa nie tylko przyniosła te trudne wyzwania ekonomiczne, ale także stworzyła dodatkowe przeszkody w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. Dla tych, którzy koncentrują swoje wysiłki na darowiznach rzeczowych - np. wolontariacie w społeczności lub organizowaniu imprez fundraisingowych - kontynuowanie tych działań w krótkim okresie nie jest bezpieczne.

Zmiana podejścia do CSR

W czasach takich jak obecne, CSR jest ważniejszy niż kiedykolwiek. Firmy mają szansę odwdzięczyć się tym, którzy wspierali ich rozwój przed pandemią. Liderzy muszą po prostu dostosować swoje wysiłki do obecnego klimatu.

Podczas gdy niektóre inicjatywy osobiste mogą być wykluczone, takie jak lokalne dni wolontariatu lub programy sprzątania społeczności, firmy nadal mogą przyczyniać się do rozwoju swoich społeczności.

Na przykład, firmy mogą wykorzystać fakt, że biura są zamknięte, przekazując typowe opłaty za media na rzecz lokalnych organizacji charytatywnych.

Niektórzy z naszych klientów przekazali w tym roku nawet swoje budżety na przyjęcia świąteczne - tradycyjne duże spotkania biurowe nie były możliwe - i z zadowoleniem przyjęli pozytywny odzew ze strony pracowników, którzy zgodzili się na ten gest.

Nie musi to być jednak tylko wsparcie finansowe. Firma produkująca oprogramowanie, R3, przekierowała swoje dwutygodniowe dostawy kuchenne do trzech schronisk dla bezdomnych w czasie pandemii. Dzięki temu potrzebującym przekazano produkty zbożowe, owoce, napoje i inne artykuły o wartości ponad 15 000 funtów. W dowód wdzięczności przekierowali również dostawy owoców do lokalnej służby zdrowia NHS.

Zastanów się, jak Twoja firma może się odwdzięczyć. Przekazanie przedmiotów lub nadwyżek magazynowych na rzecz osób dotkniętych pandemią, zaoferowanie rabatu lokalnym klientom lub pracownikom służb ratunkowych to przykłady gestów dostępnych dla tych, którzy nie są w stanie dokonać wkładu finansowego.

Ważne jest również, aby zrozumieć pośredni wpływ działalności firmy. Na przykład, niektórzy z naszych klientów przeprowadzili audyty swoich partnerów i dostawców, aby upewnić się, że współpracują z podobnie myślącymi firmami, które kładą podobny nacisk na CSR.

Wpływ pracowników

Biorąc pod uwagę znaczenie odpowiedzialności społecznej dla współczesnych pracowników, bardzo ważne jest, aby firmy informowały o bieżących strategiach i zobowiązaniach w zakresie CSR, nawet jeśli ulegają one zmianie.

Może to obejmować zaproszenie pracowników do udziału w strategii od samego początku. Rozważ wysłanie wiadomości e-mail do pracowników, w której omówiona zostanie bieżąca polityka CSR firmy. Mile widziane są sugestie dotyczące nowych inicjatyw i lokalnych celów, które firma może wspierać.

Choć nie jest możliwe zrealizowanie każdej sugestii, firmy mogą współpracować z pracownikami, aby znaleźć różne sposoby na wprowadzenie zmian lub zaplanować przyszłe działania. Nie chodzi o to, aby rozwiązać wszystkie problemy świata, ale o to, aby jak najwięcej ludzi odczuło autentyczną różnicę.

Publikuj regularne podsumowania działań CSR w biznesie dla zainteresowanych pracowników. Może się to odbywać za pośrednictwem poczty elektronicznej i zawierać studia przypadków oraz zdjęcia z działań podjętych przez firmę, a także informacje o tym, jak poszczególne osoby mogą się zaangażować.

Powinny one również zawierać cytaty i studia przypadków odbiorców lub partnerów programu, aby pomóc czytelnikom zrozumieć skalę, zasięg i wpływ tych działań.

To był rok pełen wyzwań, który przypomniał nam, jak ważna jest świadomość społeczna i wsparcie. Firmy mają obecnie realną możliwość wykorzystania swoich wysiłków w zakresie CSR do zjednoczenia pracowników.

Ci, którzy są w stanie skutecznie komunikować dostępną i istotną strategię CSR, będą czerpać korzyści z zaangażowanych i spełnionych pracowników w postaci zatrzymania talentów i wydajności.

Andrew Jones, szef działu Everyday Essentials, Express Vending.

Podziel się tym wpisem:

Udostępnij na LinkedInUdostępnij na TwitterzeUdostępnij na FacebookuUdostępnij na WhatsAppUdostępnij na Email