Witamy w naszej nowej serii online poświęconej zdrowiu psychicznemu w miejscu pracy. Dbanie o zdrowie psychiczne naszych pracowników jest niezwykle istotne, dlatego zebraliśmy kilku światowych ekspertów w tej dziedzinie, aby podzielili się z Tobą swoimi przemyśleniami.

Nasz panel 10 specjalistów opowie Wam o wszystkim, co warto wiedzieć na temat wspierania pracowników w zakresie zdrowia psychicznego w miejscu pracy.

Nick Patel

Potrzeby związane ze zdrowiem psychicznym każdej osoby będą inne, dlatego pracodawcy powinni tworzyć politykę i oferować świadczenia, które uwzględniają szeroki zakres problemu. Ostatecznie, żaden zestaw zasad i świadczeń nie jest w stanie przyćmić kultury. Dlatego pracodawcy powinni skupić się na budowaniu kultury, która usuwa stygmatyzację dyskusji o zdrowiu psychicznym w miejscu pracy i tworzy wytyczne dotyczące postępowania w biznesie (równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, e-maile po pracy itp. Pracodawcy powinni również upewnić się, że ich plany zdrowotne zapewniają odpowiednie pokrycie kosztów związanych ze zdrowiem psychicznym, aby osoby potrzebujące pomocy mogły ją otrzymać.

Nick Patel, dyrektor generalny Wellable.

Renae Shaw

Kluczem do posiadania postępowej i funkcjonalnej polityki zdrowia psychicznego jest posiadanie skutecznego programu rozwoju
program rozwoju zarządzania. Oznacza to regularne sesje szkoleniowe, które zapewniają
menedżerom wskazówek, jak rozpoznać, czy ktoś z ich zespołu doświadcza problemu i upewnić się, że wiedzą, jak prawidłowo podejść do takiej osoby.
upewniając się, że wiedzą, jak prawidłowo podejść do takich osób. Ważne jest również, aby polityka firmy, np.
raportowanie nieobecności, są zgodne z otwartą i wspierającą kulturą, która jest inkluzywna i wspiera wszystkich.
wszystkich".
Renae Shaw, szefowa działu kadr w Search Laboratory.

Lee Keyes

Poprawa dostępu do opieki w zakresie zdrowia psychicznego polega na usuwaniu barier i promowaniu komunikacji bez zmuszania lub "wyrzucania" pracowników. Powszechne bariery obejmują brak ubezpieczenia, odległość do usługodawców (co powoduje przerwy w życiu i rutynie pracy), ograniczanie lub zniechęcanie do urlopu, programy dla pracujących rodziców itp.

Dr Lee Keyes jest psychologiem i emerytowanym dyrektorem na Uniwersytecie w Alabamie.

Emma Mamo

Organizacja powinna zastanowić się nad polityką i praktykami, które mają wpływ na dobre samopoczucie pracowników.
z samopoczuciem pracowników i powinna:

  • Dowiedzieć się, czy posiada jasne zasady wspierania dobrego samopoczucia i zarządzania stresem. Powinny one określać podejście organizacji do: promowania dobrego samopoczucia wszystkich pracowników; zwalczania przyczyn problemów ze zdrowiem psychicznym związanych z pracą, takich jak stres i niepokój; oraz wspierania pracowników, którzy doświadczają problemów ze zdrowiem psychicznym.
  • Należy sprawdzić, czy dobrostan psychiczny jest w centrum innych polityk związanych z dobrostanem pracowników, takich jak: zdrowie i bezpieczeństwo, czas pracy, absencja chorobowa i powrót do pracy.
  • Dokonaj przeglądu polityk dotyczących zarządzania wynikami, postępowania dyscyplinarnego, rekrutacji, zarządzania zmianami i zwolnieniami, aby upewnić się, że uwzględniają one wpływ, jaki te procesy mogą mieć na samopoczucie psychiczne pracowników.

Emma Mamo, kierownik działu Workplace Wellbeing w Mind.

Brendan Street

Najlepsze strategie wsparcia powinny normalizować rozmowy na temat zdrowia psychicznego i być akceptowane przez całą organizację, w tym dyrektorów generalnych i liderów. Wszyscy mamy potrzeby związane ze zdrowiem psychicznym i powinny być one odzwierciedlane i odbijać się echem we wszystkich politykach i inicjatywach. Zachęcanie do zachowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz wspieranie mistrzów zdrowia psychicznego w miejscu pracy świadczy o zaangażowaniu w poprawę zdrowia psychicznego wszystkich osób. Niezbędne jest szkolenie menedżerów, aby mogli oni w sposób pewny wspierać swoich pracowników i współpracowników. Firmy powinny rozważyć zapewnienie interwencji w zakresie umiejętności emocjonalnych, które obejmują sesje dla pracowników dotyczące samoświadomości, empatii i budowania relacji. W Nuffield Health 94 procent pracowników, którzy wzięli udział w szkoleniu z zakresu umiejętności emocjonalnych, stwierdziło, że czuliby się pewnie, wspierając kolegę wykazującego oznaki zaburzeń emocjonalnych. Firmy mogą wprowadzić programy pomocy pracowniczej (Employee Assistance Programmes - EAPS), często oferowane w ramach produktów ryzyka grupowego, takich jak Income Protection, dla osób, które mogą potrzebować bardziej zaawansowanego wsparcia.

Brendan Street, kierownik ds. dobrostanu emocjonalnego w Nuffield Health

Shona Davies

Rodzaj, który nie odróżnia złego stanu zdrowia psychicznego od jakiejkolwiek innej choroby. Ważne jest, aby te polityki były przejrzyste, otwarte i zatwierdzone przez pracowników, którymi się kierują. Muszą one zachęcać do bezpośrednich i otwartych dyskusji na ten temat.

.

Shona Davies, założycielka firmy Shona Davies Consulting.

Chieu Cao

Zdrowie psychiczne jest kwestią bardzo indywidualną, to, co sprawdza się w przypadku jednej osoby, może nie działać w przypadku innej. Z tego powodu, najlepiej sprawdzają się te polityki, które uwzględniają pełne spektrum dobrego samopoczucia pracownika i odchodzą od sztywnych i pozbawionych znaczenia ćwiczeń typu "tick-box", z którymi zazwyczaj kojarzone są tradycyjne programy wellness. Muszą być holistyczne, dopasowane i adaptowalne.

Chieu Cao, współzałożyciel Perkbox.

Lucy Faulks

Pierwszym krokiem jest po prostu posiadanie widocznej polityki zdrowia psychicznego, ponieważ wiele firm nadal jej nie posiada. Polityka zdrowia psychicznego w miejscu pracy definiuje wizję poprawy zdrowia psychicznego pracowników i ustanawia model działania. Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla, że dobrze sformułowana polityka "będzie również identyfikować i ułatwiać porozumienia potrzebne różnym interesariuszom w miejscu pracy". Jest to kluczowe, ponieważ często brak odpowiedzialności i własności prowadzi do nieskutecznej polityki.

Zalecamy zapoznanie się z wytycznymi WHO dotyczącymi formułowania polityki zdrowia psychicznego w miejscu pracy, ponieważ są one kompleksowe i oparte na badaniach.

Lucy Faulks, współzałożycielka Elevate.

Paula Whelan

Najlepsze polityki dotyczące zdrowia psychicznego to te, które jasno określają zaangażowanie pracodawcy we wspieranie zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia w miejscu pracy. Pracownicy zaczną rozmawiać o swoich problemach związanych ze zdrowiem psychicznym tylko wtedy, gdy środowisko pracy będzie bezpieczne i pomocne. Polityka ta powinna uświadamiać pracownikom, jakie wsparcie jest dostępne i podawać przykłady rozsądnych dostosowań, które mogą być wprowadzone. Powinna być wspierana przez szkolenia uświadamiające dla całego personelu.

Paula Whelan, szefowa działu różnorodności i integracji w Right Track Learning.

Nicole Thurman

Jesteśmy organizacją, która nie lubi polityki, ale mamy wiele najlepszych praktyk. Na przykład, pracodawcy powinni zapewnić PTO, które mogą być wykorzystane na dni zdrowia psychicznego, więc jeśli zmagam się ze stresem i po prostu potrzebuję dnia wolnego, to mogę to zrobić. Pracodawcy muszą zawsze brać pod uwagę wpływ każdej podejmowanej decyzji na ludzi.

Nicole Thurman, wiceprezes ds. zarządzania talentami w CHG Healthcare.

Podziel się tym wpisem:

Udostępnij na LinkedInUdostępnij na TwitterzeUdostępnij na FacebookuUdostępnij na WhatsAppUdostępnij na Email