Ostatni rok znacząco zmienił dynamikę amerykańskiego rynku pracy, w tym oczekiwania osób poszukujących pracy wobec pracodawców, wynika z nowego raportu Jobvite "2021 Job Seeker Nation". Przewiduje się, że wiele z tych zmian będzie się utrzymywać, przynosząc to, co wielu uważa za powstanie zoptymalizowanej siły roboczej. W rezultacie, liderzy talentów i rekruterzy muszą zrozumieć, jak dostosować swoje działania do rynku pracy dziś i w przyszłości.

Praca zdalna i kultura firmy.

Pandemia spowodowała głębokie zmiany w preferencjach osób poszukujących pracy, w tym chęć pracy zdalnej. Według raportu Job Seeker Nation Report, 35% osób odrzuciło lub odrzuciłoby ofertę pracy, która wymagałaby od nich pracy w pełnym wymiarze godzin na miejscu, w biurze lub w zakładzie pracy, a pracę w 100% zdalną preferuje 33% pracowników.

Pomimo rosnącej liczby pracowników pracujących zdalnie, znaczenie kultury organizacyjnej firmy przy ubieganiu się o pracę wciąż wzrasta. Prawie połowa pracowników uważa, że kultura firmy jest bardzo ważna w ich decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu pracy - to wzrost o 21% od 2019 roku.

Pracodawcy muszą wdrożyć hybrydowe i skoncentrowane na kulturze środowisko pracy, aby zwabić najwyższej jakości talenty. Podobnie, liderzy talentów muszą włączyć te wartości firmy do procesu zatrudniania. Można to osiągnąć poprzez wdrożenie spójnej strategii marketingu rekrutacyjnego, która obejmuje media społecznościowe, ponieważ ponad 33% osób poszukujących pracy korzysta z sieci mediów społecznościowych, aby dowiedzieć się o kulturze pracodawcy.

Różnorodność w zatrudnianiu jest kluczowa.

Ponieważ ten rok skłania wielu Amerykanów do refleksji nad tym, co jest dla nich ważne, dobrze jest, aby te przekonania i priorytety zostały przeniesione na grunt poszukiwania pracy. Tegoroczny raport wykazał, że znaczna liczba pracowników (42%) odrzuciłaby ofertę pracy, gdyby firma nie była zróżnicowana lub nie miała jasno określonych celów w zakresie zwiększania różnorodności w zatrudnianiu pracowników.

Osobno, 49% zapytało o cele i wysiłki pracodawcy w zakresie zwiększania różnorodności w miejscu pracy podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Na podstawie tych wyników widać, że rekruterzy muszą podejmować inicjatywy związane z różnorodnością, ponieważ ma ona znaczący wpływ na decyzje pracowników o ubieganiu się o pracę, jej przyjęciu lub nawet odrzuceniu.

Aby to osiągnąć, rekruterzy muszą stworzyć możliwości zatrudnienia dla wszystkich bez względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, tożsamość, wiek, umiejętności, lokalizację czy wyznanie, poprzez łagodzenie wyzwań w procesie poszukiwania pracy wynikających z nieświadomych uprzedzeń. Może się to przejawiać w tym, jak napisany jest opis stanowiska pracy, jak reklamuje się dane stanowisko, z jakich szkół rekrutuje się kandydatów, jak przebiega rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem i wiele innych.

Równowaga we współczesnym świecie pracy w ciągłym biegu.

Większość badanych pracowników zgłasza zwiększony poziom stresu od początku pandemii. W dzisiejszym świecie konkurujących ze sobą priorytetów i niespodziewanych czynników rozpraszających, pracownicy zdalni również zmagają się z problemem przejścia między "czasem pracy" a "życiem domowym". W 2021 roku 42% badanych pracowników stwierdziło, że pracuje więcej godzin w porównaniu z rokiem poprzednim.

Pracodawcy muszą zapewnić bardziej przemyślane podejście do pomocy pracownikom w osiągnięciu bardziej zrównoważonego życia w oparciu o indywidualne potrzeby pracowników. Liderzy talentów mogą następnie podkreślić, w jaki sposób firma wspiera swoich pracowników poprzez te praktyki, zarówno teraz, jak i w przyszłości. Można to osiągnąć poprzez informacje i filmy wideo na stronie kariery pracodawcy, która pozostaje jednym z najpotężniejszych zasobów rekrutacyjnych.

Taktyka i preferencje dotyczące rozmów kwalifikacyjnych.

Oto dobra wiadomość dla rekruterów. W ciągu ostatniego roku, przytłaczająca większość badanych pracowników uważa, że ich ostatnie doświadczenia z kandydatami były przede wszystkim pozytywne. Doskonała komunikacja ze strony rekruterów, łatwość zaplanowania spotkania oraz prosty proces aplikowania o pracę to główne powody pozytywnych doświadczeń kandydatów.

Rośnie również preferencja wysyłania wiadomości tekstowych. Tegoroczny raport wykazał, że większość osób poszukujących pracy preferuje wysyłanie wiadomości tekstowych w celu umówienia się na rozmowę kwalifikacyjną w porównaniu z e-mailem lub telefonem. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku pracowników z dziećmi, gdyż 30% z nich czuje się komfortowo uczestnicząc w rozmowie kwalifikacyjnej za pośrednictwem wiadomości tekstowej. Podobnie jak w przypadku zachowań konsumenckich, kandydaci mają nowe oczekiwania wobec doświadczeń związanych z poszukiwaniem pracy, szczególnie podczas korzystania z urządzeń mobilnych.

Jednak brak dostępu do odpowiedniej technologii lub Wi-Fi negatywnie wpływa na możliwość uczestniczenia w rozmowie wideo przez 35% osób poszukujących pracy. Rekruterzy muszą rozważyć, w jaki sposób może to wpłynąć na uczestnictwo kandydata w rozmowie i opracować strategię pokonania tego wyzwania, ponieważ wirtualne rozmowy kwalifikacyjne są coraz częściej wykorzystywane w procesie rekrutacji.

Wzrost znaczenia zoptymalizowanej siły roboczej.

Oczekiwania osób poszukujących pracy i pracowników zmieniły się na zawsze. W rezultacie, rekruterzy muszą w pełni zrozumieć, jak dostosować swoje działania, aby sprostać wymaganiom zróżnicowanej rzeczywistości dzisiejszych pracowników. Aby to osiągnąć, liderzy talentów muszą wyposażyć się w odpowiednie umiejętności, wiedzę i strategie, aby skutecznie poruszać się w obecnej rzeczywistości i angażować wysokiej jakości talenty.