Poszukując najlepszego kandydata na dane stanowisko, warto zastanowić się nad słowami kluczowymi, których kandydat używa w swoim CV.

Zwrócenie uwagi na pewne słowa kluczowe może pomóc Ci łatwo zidentyfikować mocne strony kandydata i jego doświadczenie, które można przenieść na inne stanowisko.

Poniżej znajduje się 8 słów kluczowych, których powinieneś szukać w CV kandydata.

1. Coaching

Przeglądając CV - niezależnie od stanowiska, na które rekrutujesz - szukaj kandydatów, którzy potrafią nie tylko wspierać własny rozwój, ale także rozwój swojego zespołu.
Zdolność do coachingu innych osób świadczy o poziomie wiedzy specjalistycznej w danej branży, a także pokazuje potencjał przywódczy na przyszłość.

Należy zastanowić się nad przykładami, w których kandydat podkreślał, w jaki sposób szkolił nowych pracowników lub nawet ułatwiał sesje szkoleniowe. Może to być coaching członków zespołu w zakresie korzystania z nowego systemu lub pomoc współpracownikowi w lepszym zrozumieniu nowego sposobu pracy.

2. Przekroczył

Wszyscy pracodawcy szukają kandydatów, którzy mogą się wyróżniać w danej roli. Wyszukując słowo "przekroczył" w CV kandydata, będziesz w stanie ustalić, czy kandydat może pójść wyżej i dalej w ramach roli, a nie po prostu robi absolutne minimum.

Czy jest to przekroczenie celów lub przekroczenie oczekiwań klienta, najlepsi kandydaci będą również w stanie zakwalifikować swoje przykłady z faktów i liczb. Na przykład, mogą one stwierdzić, że "przekroczył cel sprzedaży o 25% w ciągu pierwszych 3 miesięcy".

3. Osiągnięte wyniki

Podczas filtrowania aplikacji, ważne jest, aby skupić się na osiągnięciach kandydata w całej jego karierze, doświadczenie edukacyjne lub nawet poprzez ich hobby i zainteresowania.

Pomoże Ci to ustalić, czy kandydat posiada odpowiednie umiejętności na stanowisko, na które prowadzisz rekrutację oraz czy ma zapał i determinację, aby odnieść sukces.

Może się zdarzyć, że kandydat osiągnął określone kwalifikacje związane z daną dziedziną z wyjątkową oceną, zdobył nagrodę branżową lub odniósł znaczący sukces w osobistym projekcie lub hobby.

4. Prezentacje

Wystąpienia publiczne są cenną zaletą, niezależnie od tego, czy chodzi o przemawianie przed dużą grupą na konferencji lub wykładzie, czy po prostu o umiejętność prezentowania pomysłów grupie kolegów.

To słowo kluczowe może pomóc Ci zidentyfikować pewność siebie kandydata w mówieniu o swojej dziedzinie, jak również jego zdolność do elokwentnego komunikowania się ze współpracownikami, klientami i innymi interesariuszami.

Na przykład: "Co miesiąc przedstawiał kierownictwu aktualizację wyników".

5. Wywieranie wpływu

Umiejętność wywierania wpływu jest kluczowa w osiąganiu wyników lub zwiększaniu produktywności. Szukaj kandydatów, którzy potrafią wpływać na innych; albo w celu osiągnięcia określonego wyniku, zabezpieczenia nowego biznesu lub utrzymania istniejącej bazy klientów.

Zwracaj uwagę na kandydatów, którzy byli w stanie wykorzystać swój wpływ do wprowadzenia pozytywnych zmian w swoim poprzednim miejscu pracy. Czy kandydat był w stanie przekonać innych do swojego punktu widzenia lub wykorzystał tę siłę, aby doradzić klientowi lub interesariuszowi, aby przyjął zmianę kierunku?

Umiejętność ta stanie się bardziej istotna w przypadku stanowisk kierowniczych lub konsultingowych.

6. Zmaksymalizowane

Podczas rekrutacji do roli w każdej branży, pracodawcy szukają kandydatów, którzy są w stanie być zaradni w sposobie pracy, aby zmaksymalizować wyniki.

Tak więc, ważne jest, aby znaleźć kandydatów, którzy są w stanie zaprezentować tę siłę rynkową w ich CV. Poszukaj przykładów, gdzie kandydat był w stanie zmaksymalizować zyski poprzez redukcję kosztów lub zmaksymalizować wydajność poprzez wdrożenie nowych procesów lub sposobów pracy.

Pamiętaj, że słowo maksymalizacja nie jest ograniczone do zysków firmy. Kandydat może pokazać swoją zdolność do maksymalizacji poprzez szkolenia i rozwój siebie lub innych członków zespołu, aby osiągnąć lepsze wyniki.

7. Wynegocjowane

Negocjacje nie są umiejętnością zarezerwowaną dla handlowców - wszystkie branże mogą skorzystać z kandydata posiadającego silne umiejętności negocjacyjne. Może to obejmować kandydata, który ma doświadczenie w negocjowaniu lepszych stawek od dostawców/kontrahentów lub negocjowaniu korzystnego dla obu stron porozumienia w sprawie skargi lub zapytania klienta.

Szukaj kandydatów, którzy mogą podać przykłady, kiedy byli dyplomatyczni w trudnych sytuacjach lub współpracowali z klientami lub kolegami, aby osiągnąć najlepszy wynik dla wszystkich.

8. Zaoszczędzone

Wszyscy pracodawcy szukają lepszych sposobów na oszczędzanie w swojej firmie, niezależnie od tego, czy jest to oszczędność kosztów, redukcja wykorzystywanych zasobów, czy nawet bycie bardziej produktywnym w celu zaoszczędzenia czasu.

Szukaj kandydatów, którzy są w stanie przedstawić konkretne fakty i liczby dotyczące sposobu, w jaki zaoszczędzili czas lub pieniądze dla swoich poprzednich pracodawców i jak mogliby powtórzyć te wyniki w nowej roli.

Na przykład, czy kandydat wprowadził nową procedurę, która pomogła skrócić czas realizacji projektu lub czy udało mu się zaoszczędzić dzięki zawarciu umowy z nowym dostawcą?

Podkreślając słowa kluczowe, których kandydaci użyli w swoim CV, będziesz w stanie lepiej wybrać najbardziej kompetentną osobę do danej roli.

Podziel się tym wpisem:

Udostępnij na LinkedInUdostępnij na TwitterzeUdostępnij na FacebookuUdostępnij na WhatsAppUdostępnij na Email