Przedsiębiorstwa każdej wielkości borykają się z trudnościami rekrutacyjnymi, a jako problem wymienia się niedobór wykwalifikowanych pracowników. Jest to problem globalny, a jeśli nie zostanie podjęta, niedobór umiejętności będzie utrudniać długoterminowe wyniki organizacji i gospodarek zarówno.

Niedobory umiejętności są kosztowne i mogą hamować wzrost, a Open University szacuje, że kosztują one Wielką Brytanię 2 miliardy funtów rocznie w postaci wyższych wynagrodzeń, kosztów rekrutacji i rachunków za pracowników tymczasowych.

Musimy zrozumieć zmieniające się trendy i wyposażyć siłę roboczą w umiejętności potrzebne w przyszłości. Musimy być świadomi ewentualnego niedoboru umiejętności po Brexicie, który może mieć wpływ na przyszłą pulę pracowników z UE w Wielkiej Brytanii, jak również na pracowników obecnie zatrudnionych w tym kraju.

Musimy również wziąć pod uwagę czynniki długoterminowe, takie jak sztuczna inteligencja, automatyzacja i technologie przełomowe, które zmieniają potrzebne nam umiejętności. Wydaje się oczywiste, że lepsze planowanie rekrutacji, szkoleń i edukacji pomoże organizacjom, pracownikom i studentom w bardziej świadomym planowaniu miejsca pracy i wyborze kariery.

Doskonalenie umiejętności i zatrzymywanie pracowników

Rozwiązanie tego problemu oznacza sprowadzenie nowo wyszkolonych pracowników lub podniesienie kwalifikacji istniejącej siły roboczej, jednak liczba szkolących się praktykantów jest ogromna, a niektóre przedsiębiorstwa rezygnują z pracy ze względu na brak wykwalifikowanej siły roboczej. Ważne jest, aby organizacje przyjrzały się swoim praktykom w zakresie szkolenia i zatrzymywania pracowników, ponieważ zatrzymanie talentów w firmie zapewni jej stałą produktywność i konkurencyjność.

Zarządzanie talentami, kultura ciągłego uczenia się i jasne ścieżki kariery dla pracowników mają kluczowe znaczenie. Takie działania nie tylko zapewnią im i organizacji potrzebne umiejętności, ale także pomogą zadowolić i zaangażować pracowników, co z kolei przyczyni się do zwiększenia retencji.

Zatrzymanie wykwalifikowanych pracowników będzie miało kluczowe znaczenie dla przyszłości. Organizacje, które inwestują w pracowników oraz rozwijają umiejętności i talenty we własnym zakresie, będą miały przewagę w rekrutacji i utrzymaniu pracowników. Oferowanie efektywnych szkoleń, dobrych świadczeń oraz otwartych i opartych na współpracy relacji z pracownikami pomoże w zatrzymaniu wykwalifikowanych pracowników.

Planuj z wyprzedzeniem

Planuj na przyszłość, przewidując potrzeby i priorytety pracowników. Dobrze jest, jeśli organizacja może przyciągnąć zróżnicowaną siłę roboczą z najszerszej dostępnej puli talentów. Dla wielu z nich będzie to oznaczało nowe sposoby myślenia i pracy w organizacji. Oferowanie oddelegowań, elastycznych zadań i możliwości rozwoju w miarę możliwości zachęci ambitne osoby i może pomóc w uzupełnieniu braków w zakresie konkretnych umiejętności.

Badania sugerują, że 70% pracodawców zaoferuje elastyczne formy pracy do 2020 roku, a około 21% zapytanych pracowników zaakceptowałoby niższe wynagrodzenie, gdyby mogli pracować w mniejszym wymiarze godzin. Organizacje mogą wykorzystać elastyczne formy pracy, aby przyciągnąć wykwalifikowanych pracowników, którzy w przeciwnym razie niechętnie weszliby w tradycyjny świat pracy.

Budowanie powiązań z lokalnymi szkołami i uczelniami może pomóc przyciągnąć młodych pracowników do biznesu, zapewniając im nową pulę siły roboczej. Może to oznaczać niższe koszty rekrutacji, lepsze wskaźniki utrzymania pracowników oraz przynieść nowe pomysły i kontakty z młodszymi konsumentami. Potrzebujemy sieci dostawców usług edukacyjnych, którzy mogą ściśle współpracować z pracodawcami, aby zrozumieć potrzeby i wyszkolić siłę roboczą, która umożliwi organizacjom i przemysłowi konkurowanie w przyszłości.

Planowane ścieżki kariery

W 10Eighty jesteśmy przekonani, że zapewnienie dobrego planowania kariery i doradztwa pracownikom w zakresie potencjalnych ścieżek kariery jest korzystne. W zbyt wielu organizacjach wybory zawodowe pracowników są niedoinformowane lub oparte na częściowej wiedzy na temat ofert rozwoju i szkoleń oraz dostępnych możliwości zatrudnienia.

Organizacje muszą uzyskać lepszą produktywność z istniejących zasobów poprzez edukację, szkolenia, zwiększanie efektywności oraz wykorzystywanie nowych technologii i specjalistycznych usług doradczych. Aby odnieść sukces, będziemy musieli przyjąć transformację cyfrową z nowymi umiejętnościami i możliwościami oraz wykwalifikowaną siłą roboczą. Kluczem do długoterminowego sukcesu będzie zapewnienie naszym pracownikom możliwości przejścia do ról, które są bardziej wykwalifikowane i satysfakcjonujące.

Podziel się tym wpisem:

Udostępnij na LinkedInUdostępnij na TwitterzeUdostępnij na FacebookuUdostępnij na WhatsAppUdostępnij na Email