Zdrowie psychiczne jest ważnym punktem w społeczeństwie i jak każda zmiana społeczna, ma wpływ na miejsce pracy, firmy i przedsiębiorstwa. W rezultacie, organizacje muszą reagować i dostosowywać się.

Jak firmy wcześniej wykorzystały inne zmiany społeczne, takie jak moc mediów społecznościowych, aby dotrzeć do swoich odbiorców docelowych, firmy są teraz uświadamiając sobie znaczenie świadomości i zrozumienia zdrowia psychicznego.

Jedna na cztery osoby cierpi na chorobę psychiczną

Jednostki i firmy nie mogą już unikać tego tematu. Ale uwaga, po prostu budowanie świadomości zdrowia psychicznego wśród swoich pracowników nie jest już wszystko, co jest wymagane od firmy, musisz zrobić więcej, jeśli chcesz naprawdę zbierać nagrody dla siebie i swoich zespołów. Organizacje powinny podejmować zdecydowane i pozytywne działania w celu wspierania zdrowia psychicznego każdego człowieka i zapewnienia, że ich pracownicy wiedzą, gdzie mogą uzyskać dostęp do tego wsparcia.

Jedna na cztery osoby cierpi na choroby psychiczne, co przekłada się na około 8,15 miliona pracowników w Wielkiej Brytanii. To jest 8,15 mln ludzi, którzy w pewnym momencie mogą potrzebować czasu wolnego od pracy lub po prostu trochę dodatkowego czasu, aby wykonać swoją pracę. Zazwyczaj osoby te są spragnione empatii i zrozumienia ze strony swoich menedżerów i całego zespołu. Można to osiągnąć poprzez wprowadzenie jasnego, wspierającego i ustrukturyzowanego programu wellness w czasie pracy.

Wspieranie od góry do dołu

Wellness w miejscu pracy musi być promowany od góry i przekazywany w dół. Jeśli osoba na szczycie drzewa, tj. zespół seniorów i zarząd, potraktuje sprawę poważnie, osoby znajdujące się poniżej pójdą za nią. Można to osiągnąć poprzez poświęcenie czasu przez seniorów i kierownictwo na pokazanie zespołom, że potrzebują czasu na odpoczynek i że rozumieją, że inni też go potrzebują. To pomoże pracownikom zaakceptować, że jest tylko tyle godzin w ciągu dnia i niektóre dni mogą być mniej produktywne niż inne, co pomoże rozwiązać problem stresu i niepokoju związanego z pracą, który jest często odczuwany.

Dużą rolę, a w zasadzie najważniejszą, w promowaniu dobrego samopoczucia w miejscu pracy odgrywają menedżerowie. To oni mają codzienny, bezpośredni kontakt z pracownikami, a szkolenie ich w zakresie rozpoznawania zmian w zachowaniu danej osoby oraz tego, jak lepiej ją wspierać, jest kluczem do stworzenia silnego programu wellness. Twoi menedżerowie mogą być orędownikami programu, stale kierować członków zespołu do poradni, informować ich o seminariach, spotkaniach indywidualnych i dodatkowym wsparciu, a także rozpocząć proaktywną walkę ze zdrowiem psychicznym w miejscu pracy. W firmie hero zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego też szkolimy wszystkich pracowników szczebla kierowniczego w zakresie zdrowia psychicznego i uczymy ich, jak dostrzegać zmiany w swoich zespołach. Menedżerowie będą mieli szkolenie pozwalające im zrozumieć, jakich szkoleń i wsparcia potrzebują ich zespoły w danym momencie.

Porady dla menedżerów

Jeśli chodzi o radzenie sobie z chorobami psychicznymi pracowników, ważne jest, aby menedżerowie rozumieli, jak zaangażować się w sensowną rozmowę, ale także rozpoznać i zrozumieć swoje ograniczenia jako menedżer. Jako menedżer, mogą zrobić tylko tyle, aby wesprzeć swój zespół, ale ostatecznie muszą zrozumieć wagę i znaczenie ochrony siebie.

Lista rad Hero wygląda następująco:

  • Zdobądź wiedzę na temat powszechnych oznak i symptomów stresu, niepokoju i depresji
  • Ułatwiaj dobre rozmowy i naprawdę pytaj i oznaczaj: "czy wszystko w porządku?"
  • Ustal, jakie rozsądne dostosowania można wprowadzić, aby wesprzeć członków zespołu.
  • Zidentyfikuj odpowiednią sieć wsparcia, np. dział kadr, bezpośredniego lidera, dostęp do EAP, Occupational Health, a nawet lokalne organizacje charytatywne.
  • Zrozum ograniczenia - jaki poziom pomocy może być udzielony, zanim inna osoba znajdzie się w niebezpieczeństwie?
  • Ważne jest, aby pamiętać, że nie chodzi tu o opinię, ale o bezstronność, brak osądów i wsparcie.

Różnica w Hero

Czynnikiem wyróżniającym Hero jest jego proaktywne podejście do zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia w ogóle. Poprzez dostarczanie programów szytych na miarę dla firm, które są dostosowane do pracowników, ludzie mają dostęp do szkoleń i porad, których potrzebują, kiedy tylko tego potrzebują i mogą się uzbroić, aby zauważyć, kiedy czują się napięci lub nie do końca sobą. Wiedząc, na co zwracać uwagę i mając dostęp do porad opartych na rozwiązaniach za pośrednictwem aplikacji Navigator, a także sesji indywidualnych, pracodawcy mogą pomóc pracownikom zachować zdrowie i szczęście.

O autorze: Andy Romero-Birkbeck, hero Content & Delivery Director, ma ponad 15-letnie doświadczenie w Manageable Health and Wellbeing. Regularnie prowadzi wykłady i seminaria na temat wszystkich aspektów zdrowia psychicznego w miejscu pracy i wspiera organizacje w ich strategiach proaktywnego zarządzania tym obszarem.

Podziel się tym wpisem:

Udostępnij na LinkedInUdostępnij na TwitterzeUdostępnij na FacebookuUdostępnij na WhatsAppUdostępnij na Email