CIPD i Burmistrz Londynu, Sadiq Khan uruchomili nowe ramy dla dobrych praktyk pracy, których celem jest uczynienie Londynu najlepszym miejscem do życia i pracy.

W 10Eighty wierzymy, że każdy zasługuje na pracę, którą kocha i koncentrujemy się na pomaganiu ludziom w wykorzystaniu ich potencjału i osiągnięciu ich aspiracji.

Nowe kryteria standardu "dobrej pracy" opierają się na czterech zasadach przewodnich:

  • Uczciwa płaca i kontrakty - sprawiedliwość, zasługi i przejrzystość powinny leżeć u podstaw dobrej strategii płac i wynagradzania
  • Dobre samopoczucie w miejscu pracy - obowiązek dbałości o ochronę zdrowia, bezpieczeństwa i dobrobytu pracowników
  • Umiejętności i awans - w tym opracowanie jasnych ścieżek i systemów awansu
  • Różnorodność i rekrutacja - podejście bez tolerancji dla wszelkich form dyskryminacji, molestowania i mobbingu

Pracodawca z wyboru

Organizacje, które zobowiązują się do przestrzegania takich standardów, zwiększają poziom zaangażowania, motywacji i produktywności, zmniejszają absencję i zwolnienia lekarskie, a jednocześnie wzmacniają swoją markę w zakresie zatrudnienia, dzięki czemu mają większe szanse stać się pracodawcą z wyboru.

To oczywiste, że ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz zapewnienie im sprawiedliwego traktowania i wynagradzania ma kluczowe znaczenie dla dobrze zarządzanej organizacji. Truizm "nasi ludzie są naszym największym atutem" jest powtarzany wystarczająco często, ale zbyt często wynik finansowy bierze górę nad dobrym zarządzaniem ludźmi, czego korzyści są oczywiste:

  • Skuteczna rekrutacja i zatrzymanie pracowników, które przyciągają najlepsze umiejętności i talenty
  • Zmniejszona absencja i zwolnienia lekarskie
  • Zwiększony poziom zaangażowania i produktywności pracowników
  • Skuteczne zarządzanie marką zatrudnienia

Ścieżki awansu

Aspektem standardu, który szczególnie zapadł mi w pamięć, jest zobowiązanie do tworzenia ścieżek rozwoju dla pracowników.

Opracowanie ścieżek rozwoju kariery dla pracowników przynosi znaczące korzyści biznesowe; jeśli pracownicy widzą jasną ścieżkę rozwoju, są bardziej skłonni do zaangażowania i oddania swojej pracy. Zalecamy regularne, znaczące rozmowy na temat kariery z pracownikami jako integralną część programu sukcesji, a to wymaga solidnej, sprawiedliwej i spójnej polityki zarządzania personelem w celu wspierania ścieżek kariery.

W szkoleniach z zakresu rozwoju zarządzania, 10Eighty podkreśli znaczenie regularnej, indywidualnej informacji zwrotnej od menedżerów liniowych oraz zorganizowanego wsparcia i szkoleń, które pozwalają pracownikom osiągnąć ich cele rozwojowe. Regularne informacje zwrotne zapewniają, że menedżerowie i członkowie zespołu rozumieją wartości i motywatory, które kierują celami zawodowymi pracowników i umożliwiają im ustrukturyzowanie rozwoju kariery w taki sposób, aby pracownicy czuli się komfortowo, omawiając swoje cele i aspiracje.

Budowanie przyszłości

Zespół rekrutacyjny dba o to, aby organizacja zatrudniała pracowników z umiejętnościami pozwalającymi na realizację długoterminowych celów firmy. Stały rozwój kariery jest kluczowym elementem strategii przyciągania i zatrzymywania pracowników w firmie. Wielu kandydatów nie podejmie pracy, jeśli możliwości rozwoju kariery nie będą częścią oferty.

Organizacje, które oferują pracownikom ścieżki budowania umiejętności i doświadczenia, które przyczynią się do rozwoju ich kariery, będą bardziej atrakcyjne. Oprócz uczenia się w miejscu pracy, działy kadr powinny myśleć o bardziej zróżnicowanym zakresie interwencji edukacyjnych, które mogą obejmować coaching i mentoring.

Standard Dobrej Pracy został uruchomiony w poniedziałek 29 lipca 2019 r. przez Khana, a w ankiecie Employee Benefits, czytelnicy stwierdzili, że 30% pracodawców uważa, że spowoduje to większy nacisk na dobre samopoczucie w miejscu pracy, podczas gdy 7% uważa, że benchmark położy większy nacisk na inicjatywy związane z różnorodnością i integracją.

Godne podziwu jest to, że nowy standard Burmistrza sugeruje, że pracodawcy powinni zapewnić "dobrą pracę" i skupić się na tych cechach miejsc pracy, które stanowią korzystne doświadczenie dla pracowników, ponieważ zostały one powiązane z pozytywnymi efektami zdrowotnymi i dobrostanowymi dla pracowników, a także tymi, które zwiększają produktywność. Interesujące będzie sprawdzenie, jak wielu pracodawców zgłosi się do akredytacji w ramach tego standardu.

Podziel się tym wpisem:

Podziel się na LinkedInUdostępnij na TwitterzeUdostępnij na FacebookuUdostępnij na WhatsAppUdostępnij na Email