Pandemia koronawirusa radykalnie zmieniła sposób życia i pracy ludzi - zmuszając brytyjskie firmy do przestawienia się na nowe, cyfrowe i zdalne sposoby pracy. Ale choć wiele z nich nadal sobie radzi, ile z nich będzie naprawdę dobrze prosperować w nadchodzących miesiącach, a może nawet latach?

Obecnie, gdy wiele firm przekroczyło próg ośmiu miesięcy pracy zdalnej i nie widać wyraźnego końca tego zjawiska, praca w domu nie jest już wyjątkiem, lecz regułą. Jednak pomimo zalet, jakie oferuje praca zdalna, nasze najnowsze badania ujawniły, że wśród pracowników pojawiają się "ukryte pęknięcia", które mogą powodować nieodwracalne szkody dla kultury i produktywności.

Aby zapewnić, że ich firmy pozostaną odporne - i zapobiec ich trwałemu osłabieniu - jasne jest, że pracodawcy muszą przyjąć proaktywne podejście do zarządzania kulturą organizacyjną, a w niektórych przypadkach także do jej naprawy. Czas na podjęcie działań i przemyślenie na nowo doświadczeń pracowników nadszedł teraz; oto cztery rzeczy, na których pracodawcy powinni się skupić:

Projektowanie z myślą o pracy zdalnej

Po pierwsze i najważniejsze, liderzy biznesowi muszą projektować z myślą o pracy zdalnej. Jeśli chodzi o tworzenie pozytywnej kultury firmy, która jest kluczowa dla stabilnych pracowników, te same stare taktyki, które były stosowane przed pandemią, nie będą działać. Pracodawcy muszą przeprojektować doświadczenie pracowników, aby zapewnić, że ludzie czują się wspierani i połączeni z innymi członkami zespołu, a także są częścią tego samego doświadczenia, niezależnie od tego, gdzie się znajdują.

Na przykład, tylko dlatego, że Twoi pracownicy nie są razem w biurze, nie oznacza to, że nie możesz stworzyć znaczących doświadczeń w kluczowych momentach cyklu życia pracowników - na odległość. Może to oznaczać dostarczenie nowozatrudnionemu pracownikowi pakietu startowego i wirtualnego kumpla podczas procesu wdrażania do pracy, wysłanie butelki fizz nowo awansowanym pracownikom lub wirtualne zebranie zespołu w celu szczerego pożegnania kolegi, który odchodzi z pracy. Te kluczowe momenty, jeśli są skutecznie wspierane, mogą pozytywnie kształtować nastroje wobec pracodawcy, roli i współpracowników.

Ciągłe budowanie znajomości

Kiedy ludzie pracują w biurze, znajomość - czyli poczucie przynależności do zespołu, możliwość rozmowy z kolegami i bycia wysłuchanym - pomaga budować udaną pracę zespołową i kulturę opartą na zaufaniu. Ale kiedy wszyscy pracują w domu, łatwo jest sprawić, że relacje stają się chwilowe i transakcyjne - krótka rozmowa wideo tutaj lub wiadomość błyskawiczna tam, a potem tygodnie bez niczego. A przecież znajomość jest kluczowym czynnikiem wpływającym na doświadczenie pracowników, dlatego firmy muszą znaleźć nowe sposoby, aby wpleść ją w każdy punkt kontaktu.

Z naszych badań wynika, że takie rzeczy jak uznanie za dobrze wykonaną pracę (33%) i możliwość uzyskania wsparcia i wskazówek w razie potrzeby (31%) to nie tylko "miłe dodatki" - to najważniejsze elementy tworzenia kultury organizacyjnej na najwyższym poziomie. Kiedy ich brakuje, kultura miejsca pracy jest postrzegana negatywnie - a poziom zaufania spada.

Ale nie musi tak być - pracodawcy mogą kontynuować budowanie i pielęgnowanie relacji oraz zaszczepianie poczucia znajomości za pomocą innych środków. Rozwiązaniem, którego wielu poszukuje, mogą być na przykład cyfrowe platformy kulturowe. Pozwalają one pracodawcom na stworzenie przestrzeni - poza kanałami pracy - poświęconej budowaniu kultury i więzi, w której wszyscy pracownicy mogą uczestniczyć, kiedy tylko chcą. Jeśli firmy chcą odbudować więzi z pracownikami zdalnymi, muszą myśleć w inny, innowacyjny sposób o tym, jak utrzymać kontakty w miejscu pracy i stymulować znaczące rozmowy i interakcje.

Wzmacniaj sieci pracowników

Budowanie relacji jest równie ważne, jak pielęgnowanie i wspieranie rozwoju sieci kontaktów międzyludzkich, w których pracownicy mogą liczyć na wsparcie, wskazówki i otuchę. W rzeczywistości, pęknięcia w sieciach kontaktów już zaczynają być widoczne - 51% pracowników twierdzi, że czuje, iż trudniej jest im zwrócić się o pomoc do kolegów z zespołu, gdy pracują w domu. Powinno to być głównym powodem do niepokoju dla pracodawców, ponieważ kiedy pracownicy czują, że nie mogą liczyć na wsparcie i wskazówki od swoich kolegów, mogą stać się coraz bardziej niespokojni i bardziej polegać na swoich przełożonych. To z kolei może wywoływać punkty nacisku w organizacji, powodując spadek wydajności.

Przed epidemią powszechne były sieci rówieśnicze, które wykraczały poza zespoły robocze - coś, co zostało zmienione przez pracę w domu. W czasach, gdy wiele osób czuje się mniej widocznych i mniej połączonych, jasne jest, że firmy muszą ponownie przeanalizować swoje modele pracy zdalnej i stworzyć odpowiednie kanały, które sprawią, że pracownicy będą czuli się zauważani, słyszani, wspierani i obdarzani zaufaniem - a także pomogą im się połączyć i rozwijać.

Jednym ze sposobów, aby to osiągnąć, jest świętowanie i docenianie zwycięstw i osiągnięć pracowników w sposób, który jest długotrwały, widoczny i słyszalny dla wszystkich w całej firmie. Niezależnie od tego, czy chodzi o podkreślenie ich osiągnięć podczas ogólnofirmowej rozmowy wideo, czy też o informowanie zespołu na cyfrowym kanale informacyjnym, który może być czytany przez całą organizację, pracownicy poczują się dostrzeżeni i docenieni. Dzięki tego typu kreatywnym inicjatywom, pracodawcy mogą pomóc pracownikom zdalnym poczuć się lepiej zakorzenionym w ich firmie i zachęcić ich do tworzenia bardziej pozytywnej i spójnej kultury organizacyjnej, niezależnie od tego, gdzie pracują.

Mierz i monitoruj kulturę

Wreszcie, aby pracodawcy mogli skutecznie trzymać rękę na pulsie kultury organizacyjnej, niezwykle ważne jest, aby mierzyć doświadczenie i kulturę pracowników. Jednak tradycyjne ankiety pracownicze niekoniecznie są najlepszym rozwiązaniem, ponieważ często są powolne w implementacji i mogą powodować zmęczenie ankietami, jeśli są nadużywane. Zamiast tego, menedżerowie i liderzy biznesowi powinni szukać sposobów na wykorzystanie spójnej analizy kultury organizacyjnej w czasie rzeczywistym. Poprzez bardziej inteligentne (i rzadsze) wdrażanie ankiet pulsacyjnych, mogą oni porównywać wyniki i wykorzystywać je do budowania i utrzymywania efektywnej i szczęśliwej zdalnej siły roboczej.

Wierzymy, że w dłuższej perspektywie czasowej wiele firm będzie stosować hybrydowe metody pracy, ponieważ pracownicy będą starali się czerpać to, co najlepsze z obu światów w ciągu tygodnia pracy. Jednak niezależnie od tego, czy firmy planują to, czy nie, ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że praca zdalna pozostanie tu na stałe, i to nie tylko w krótkiej perspektywie. Aby chronić swoją kulturę organizacyjną i firmę, pracodawcy muszą zmienić sposób myślenia i dostosować doświadczenia pracowników do tej nowej rzeczywistości. Ci, którzy nie chcą się rozwijać, ryzykują, że zostaną w tyle, a ci, którzy przyjmą zmiany, będą o krok do przodu, teraz i w przyszłości.

Marcus Thornley, CEO Totem.

Podziel się tym wpisem:

Udostępnij na LinkedInUdostępnij na TwitterzeUdostępnij na FacebookuPodziel się na WhatsAppUdostępnij na Email