Cykl "miasta przyjazne karierze zawodowej" to seria artykułów, w których opisujemy miasta w Polsce oferujące możliwości rozwoju ścieżki kariery zawodowej. Tym razem przybliżymy Wam Brzesko. 

Brzesko - podstawowe informacje

Brzesko to miasto w Polsce, w województwie małopolskim. Jest siedzibą powiatu brzeskiego, a także gminy miejsko-wiejskiej Brzesko. Położone jest nad rzeką Uszwicą na Pogórzu Wiśnickim.

Brzesko otrzymało prawa miejskie w 1289 r., ale zostało zdegradowane w 1317 r. i ponownie otrzymało prawa miejskie w 1385 r.[3].

W Brzesku znajduje się Browar Okocim. Został on założony w 1845 r. przez Jana Ewangelistę Goetza. Przemysł metalowy (m.in. CAN-PACK S.A.[4]. - jeden z najważniejszych na świecie producentów opakowań do napojów. Neobarokowy pałac, zespół parkowy i neobarokowy kościół św. Jakuba zostały wybudowane przez rodzinę Goetzów w XIX wieku. Zabytkowe cmentarze: Z I wojny światowej (nr 275, 276, 277), a także cmentarz żydowski z około trzystoma nagrobkami. W 1904 roku Brzesko zostało podpalone, co spowodowało duże zniszczenia w zabudowie miasta.

Historia Brzeska

Prehistoria i starożytność

Epoka mezolitu jest uważana za początek najstarszych prehistorycznych szczątków myśliwych w okolicach Brzeska. Pierwsi mieszkańcy tych terenów musieli używać jako narzędzi wyrobów krzemiennych. Szybki rozwój gospodarki wpłynął na dalszy rozwój osadnictwa. Na początku neolitu przybyły większe grupy rolników i hodowców. W rejonie Okocimia i Poręby Spytkowskiej znaleziono pozostałości osad. Dalej na południe znajdują się Biesiadki, Lewniowa, Gosprzydowa (gmina Gnojnik). Archeolodzy dokonali wielu odkryć na licznych stanowiskach, które były domem dla wczesnych kultur rolniczych, m.in. naczyń i narzędzi kamiennych. Dzięki licznym odkryciom Brzesko jest jednym z najważniejszych ośrodków wczesnej cywilizacji rolniczej w Polsce. Kultura jaskini lejkowatej wprowadziła w późnym neolicie metodę uprawy roli za pomocą orki sprzężajnej. Przyczyniło się to do dalszego rozwoju rolnictwa i osadnictwa. Wyczerpywanie się zasobów ziemi spowodowało poważny kryzys w epoce brązu. Ponowny rozwój osadnictwa nastąpił w II-III w. n.e. Osady kultury przeworskiej istniały w Jadnikach i Okocimiu w późnym okresie rzymskim. W Brzesku jeszcze w XIX w. znajdowały się monety rzymskie.

Średniowiecze

Spytek II Melsztyński (kasztelan bialski) za zgodą królowej Jadwigi założył miasto. W 1385 r. wydano akt lokacyjny na prawie magdeburskim. Rozpoczął się proces urbanizacji i tworzenia funkcjonujących do dziś szlaków komunikacyjnych. Zachował się średniowieczny układ urbanistyczny, w skład którego wchodził kwadratowy rynek oraz gotycki kościół św. Jakuba.

W 1440 r. Grzegorz z Sanoka założył w Brzesku szpital dla ubogich.

Czasy nowożytne i najnowsze

W 1910 roku powstała Stała Drużyna Sokołów. W 1914 r. przekształcono ją w Polową Drużynę Sokołów. Powstał również "Strzelec".

1 sierpnia 1914 roku, gdy wybuchła wojna serbsko-austro-węgierska, która w ciągu tygodnia przerodziła się w I wojnę światową, wydarzenia te poprzedziła w Brzesku mobilizacja do armii austro-węgierskiej.

Członkowie Polowego Oddziału Sokoła ćwiczyli musztrę z bronią palną w ramach przygotowań do wojny z Rosją. Piotr Górski (prezes), Zygmunt Sozański (wiceprezes), Władysław Cga (pierwszy wiceprezes), Włodzimierz Albinowski (gospodarz), Stefan Sukiennik i Szczęsny Chrapczyński byli w momencie powstania PDS liderami Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół". Skierowali oni zakup 20 karabinów Mannlichera przez "Sokoła" i społeczeństwo powiatu brzeskiego. Karabiny te zostały następnie przekazane PDS.

Właścicielem pałacu w Brzesku był Jan Ewangelista Goetz. Julian Kodrebski, Józef Neuman i Jan Ewangelista Goetz założyli spółkę, która w 1845 roku stała się trzonem Browaru Okocim. W 1856 r. wybudowano linię kolejową Kraków-Tarnów-Lwów.
W czasie II wojny światowej Niemcy utworzyli getto, w którym mordowali Żydów z Brzeska i okolic.

Wieś Słotwina została włączona do Brzeska 1 stycznia 1951 roku.

W latach 1975-1998 miasto należało do województwa tarnowskiego.

Praca w Brzesku - co oferuje rynek pracy?

Stopa bezrobocia w województwie małopolskim na koniec października 2018 roku wynosiła 4,6%. Plasuje to je na trzecim miejscu wśród województw, które mają najniższą stopę bezrobocia. W powiecie brzeskim wynosiła ona 5,5%. Dominującym sektorem w mieście jest rolnictwo, ale znaczącą rolę odgrywa również przemysł. Według danych polandwliczbach.pl 49,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Brzeska pracuje w rolnictwie (leśnictwo, łowiectwo, rybactwo), 19,6% w budownictwie, a 10,1% w handlu, naprawie pojazdów, transporcie i zakwaterowaniu. 1,0% zatrudnionych jest w usługach finansowych (działalność finansowa, ubezpieczeniowa, obsługa nieruchomości).

W serwisie Gowork.pl znajdziesz aktualne oferty pracy w Brzesku. Warto również zapoznać się z ofertami udostępnionymi na stronie brzeskiego Powiatowego Urzędu Pracy: http://www.pup-brzesko.pl/ 

W mieście funkcjonuje wiele dużych przedsiębiorstw, które zatrudniają najwięcej mieszkańców. K&K RECYKLING SYSTEM - producent linii do recyklingu tworzyw sztucznych; Micor - producent mebli; Awikron - drukarnia wielkoformatowa; Chemiplast producent farb tynków i systemu ociepleń; Chemiplast producent farb, tynków i systemów ociepleń; OLBUD - producent akcesoriów i artykułów łazienkowych; Granit Sp. z o.o. z o.o. z o.o. Z o.o. Z o.o. Z o.o. jest również wiele mniejszych firm usługowo-handlowych, biura rachunkowe i agencje ubezpieczeniowe, kancelaria radców prawnych oraz banki. W mieście znajduje się Sąd Rejonowy, Powiatowy Urząd Pracy oraz Bank Spółdzielczy. W powiecie znalazło pracę wielu pracowników administracji i urzędów skarbowych.

W Brzesku nie brakuje pracy dla kierowców, sprzedawców, magazynierów i nauczycieli.

Więcej z cyklu "miasta przyjazne karierze zawodowej": 

Źródło zdjęcia: wikipedia.org