Cykl "miasta przyjazne karierze zawodowej" to seria artykułów, w których opisujemy miasta w Polsce oferujące możliwości rozwoju ścieżki kariery zawodowej. W dzisiejszym artykule piszemy o rynku pracy w Brodnicy. 

Brodnica - podstawowe informacje

Brodnica - polskie miasto położone w województwie kujawsko-pomorskim, w województwie kujawsko-pomorskim. Jest siedzibą powiatu brodnickiego, który obecnie położony jest po obu stronach rzeki Drwęcy. Na ziemi chełmińskiej znajduje się historyczne centrum miasta, które położone jest na prawym (zachodnim) brzegu rzeki. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa toruńskiego.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, 31 grudnia 2019 r. Brodnica liczyła 28880 mieszkańców.

Było to miasto królewskie, które zostało założone w 1238 roku. W XVI w. znajdowała się w województwie chełmińskim. Miejsce obrad sejmików elekcyjnych w województwie chełmińskim.

Historia miasta

W 1263 r. kronika Piotra de Dusburga odnotowuje pierwszy dowód spalenia przez Jaćwingów grodu Straisberga. Z 1298 r. pochodzi również druga wzmianka o ataku Litwinów na osadę Brodnica. Według historyków pierwsza wzmianka o ataku Litwinów na osadę Brodnica pochodzi z 1298 roku. Ziemie na lewym brzegu Drwęcy, ziemia michałowska, stała się własnością Zakonu Krzyżackiego w 1303 roku. (Książę Leszek Kujawski w 1303 roku przekazał ziemie michałowskie Krzyżakom. Krzyżacy odkupili je później od książąt kujawskich w 1317 roku. Budowę zamku w Brodnicy rozpoczęto w 1305 roku.

Brodnica otrzymała prawa miejskie na prawie chełmińskim. Pierwsza wzmianka o Brodnicy pochodzi z 1298 roku. 29 września Piotr z Dusburga, kronikarz krzyżacki, odnotował, że 140 Litwinów zaatakowało Brodnicę. W 1310 roku po raz pierwszy wspomina się o kościele św.

Po raz pierwszy użyto terminu "civitas" - czyli miasto niemieckie Brodnica, po raz pierwszy wymieniona w 1317 roku. W 1320 r. rozpoczęto budowę dwupasmowego muru obronnego wokół miasta. Zakończono ją wraz z budową głównej bramy miejskiej, Mazurskiej (zwanej też Kamienną), w 1370 roku. Budowę zamku krzyżackiego rozpoczęto w 1305 roku, pierwszy etap zakończono około 1339 roku. Trzy dni przed Małgorzatą (tj. Trzy dni przed Małgorzatą [tj. Pierwszym władcą miasta był wójt. W 1343 r. utworzono radę miejską z burmistrzem. Rozwój miasta przebiegał pomyślnie. Przy Bramie Grudziądzkiej wybudowano szpital, a w 1380 r. powstał kościół św. Pod koniec wieku wybudowano ratusz. Do 1868 roku został on częściowo rozebrany. Pozostałości po nim widoczne są do dziś na trójkątnym rynku.

W 1466 r. Brodnica wraz z Prusami Królewskimi znalazła się w granicach Polski. Starostwo brodnickie otrzymał w 1481 r. Franciszek Gliwicz. Był on szlachcicem małopolskim. Otrzymał on od Kazimierza Jagiellończyka herb Starykoń za 4500 guldenów.

Miasto zostało zniszczone przez pożary w latach 1553-1661.

Jedna z najznamienitszych mieszkanek Brodnicy, księżna Anna Wazówna była siostrą króla polskiego Zygmunta IV Wazy.

Księżna Anna, która objęła starostwo brodnickie w 1605 roku, mieszkała w nim do śmierci w 1625 roku. Protestanckie wyznanie Anny było głównym powodem opuszczenia przez nią krakowskiego dworu królewskiego. W przeciwieństwie do swojego królewskiego brata Zygmunta IV Wazy, który był gorliwym katolikiem, Anna była luteranką. Powodowało to wiele rozdźwięków na dworze, który nie słynął z tolerancji religijnej. Brodnica była idealnym miejscem dla jej przenosin. Pozwalało jej żyć i wyrażać swoje poglądy bez żadnych ograniczeń. Mieszkała tam już dwa lata wcześniej i współpracowała z Erazmem Glicznerem (wybitnym polskim działaczem protestanckim, pisarzem, reformatorem religijnym, pedagogiem), który był jednym z autorów Umowy Sandomierskiej z 1570 roku.

Anna Waza była inteligentna i dobrze wykształcona. Stworzyła w Brodnicy silny ośrodek intelektualny, który opowiadał się za tolerancją religijną. Była hojną mecenaską dworu brodnickiego, na którym gościła pisarzy i uczonych.

Brodnica, która w 1772 r. znajdowała się w granicach Prus, w latach 1806-1815 należała do Księstwa Warszawskiego. Następnie przeszła do Prus, potem do Prus Książęcych, a w końcu do Prus Zachodnich.

Maciej Rybiński był ostatnim naczelnym wodzem powstania listopadowego. Przekroczył on granicę z Prusami pod Jastrzębiem 5 października 1831 r. z oddziałem liczącym 20 tys. żołnierzy.

Przetrzymywany w zabudowaniach klasztoru franciszkanów w Brodnicy, gdzie przebywał do 12 października, został pochowany wraz z wojskiem, władzą powstańczą i Bonawenturą Niemojowskim (ostatnim prezesem Rządu Narodowego), a także posłami na Sejm i wieloma politykami. Nagłe pojawienie się dużej ilości wojska w małej miejscowości spowodowało niekontrolowany wzrost cen żywności i jej niedobory. Innym skutkiem wojny i przemarszów wojsk jest epidemia cholery. Epidemia ta została wywołana przez żołnierzy rosyjskich, którzy stłumili powstanie listopadowe.

Brodnica wróciła do Polski w 1920 r. po okresie zaborów, na mocy Traktatu Wersalskiego.

Brodnica została zajęta przez wojska bolszewickie 15 sierpnia 1920 r. Miasto znalazło się w rękach bolszewików. Miasto zostało opanowane przez wojska bolszewickie w ciągu trzech dni. 18 sierpnia rozegrała się bitwa pod Brodnicą. Zakończyła się ona wyzwoleniem miasta przez żołnierzy pomorskich pod dowództwem płk Witolda Aleksandrowicza, kpt. kawalerii Ignacego Milżyńskiego oraz klęską okupującej je 12 Dywizji Strzelców.

We wrześniu 1921 r. miasto liczyło 11 903 mieszkańców. W okresie międzywojennym Brodnica była miastem garnizonowym, w którym stacjonował 67 Pułk Piechoty. Stacjonował tu 67 Pułk Piechoty. Miasto leżało również w pobliżu granicy z Niemcami, co czyniło je miastem granicznym.

W pierwszych dniach września 1939 r. Brodnica znalazła się pod okupacją niemiecką. Cały powiat wraz z miastem został miesiąc później wcielony do Rzeszy w ramach rejencji kwidzyńskiej i Okręgu Gdańsk-Prusy Zachodnie. Lucyna Langer szacuje, że w latach 1939-1945 Niemcy zamordowali około 650 mieszkańców powiatu brodnickiego. Uważa się, że jedna piąta tych ofiar pochodziła z Brodnicy. Stefan Bilski określił liczbę ofiar na około 1000[16]. Najtragiczniejszym wydarzeniem była tzw. "czystka polityczna" na tym terenie, która miała miejsce jesienią 1939 r. Niemcy aresztowali wówczas około 450-500 osób. Niemcy aresztowali wówczas około 450-500 mieszkańców Brodnicy, a także okolicznych wsi. Rozstrzelano ich najprawdopodobniej w lesie w pobliżu majątku Birkenek (Brzezinki) w gminie Zbiczno.

Ofensywa Armii Czerwonej, która 23 stycznia 1945 r. zajęła Brodnicę, zakończyła okupację niemiecką. Miasto było miejscem wielu rabunków, zniszczeń i innych przestępstw dokonywanych przez żołnierzy radzieckich. W pierwszych miesiącach 1945 r. miasto stało się siedzibą dowództwa 2 Frontu Białoruskiego. Dowodził nim marszałek Konstanty Rokossowski[18]. Konstantin Rokossowski[18]. Wiosną 1945 r. na terenie miasta i powiatu zatrzymano blisko 700 osób, które wywieziono do obozów pracy. Wielu Polaków zmuszono do podpisania volkslisty, a inteligencja została zatrzymana przez NKWD.

Polska Rzeczpospolita Ludowa uczyniła z miasta ośrodek przemysłowy. Powstała fabryka żelatyny, zakład przetwórstwa mięsnego, mleczarnia, zakład przetwórstwa mleka, młyn, tartak i cegielnia.

Oferty pracy w Brodnicy - co oferuje lokalny rynek pracy?

Brodnica posiada zróżnicowany rynek pracy. Według danych statystycznych stopa bezrobocia w Brodnicy wynosi 9,2%. Jest to jedno z niewielu miejsc, gdzie stopa bezrobocia jest niższa niż w całym województwie kujawsko-pomorskim. Na tym terenie mieszka 405 osób, z czego 46,9% stanowią kobiety. 53,1% z nich to mężczyźni. Sektor rolniczy jest branżą, która zatrudnia najwięcej pracowników. leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (26,7%), przemysł i budownictwo (42%) oraz sektor usług (13,8%). Tylko 1,7% ludności jest zatrudniona w sektorze finansowym.

Z powyższych danych wynika, że dużym zainteresowaniem cieszy się sektor budowlany i przemysłowy. Brodnica posiada wiele ofert pracy dla osób posiadających umiejętności w zakresie obsługi maszyn, prac budowlanych, administracji magazynowej, czy pracy przy linii produkcyjnej. Istnieje wiele ofert pracy dla kierowców.

W serwisie Gowork.pl znajdziesz aktualne oferty pracy w Brodnicy. Warto również zapoznać się z ofertami udostępnionymi na stronie brzeskiego Powiatowego Urzędu Pracy: https://brodnica.praca.gov.pl/​ 

Pracodawcy poszukują pracowników sezonowych w okresie wakacyjnym. Zbiór truskawek, jabłek, owoców, grzybów, wykopki czy pomoc w szklarniach. Dane te wskazują na duże zainteresowanie wykwalifikowanymi pracownikami w sektorach usługowych, takich jak kelnerzy, pomoc kuchenna, recepcjoniści, pokojówki, pokojówki w pensjonatach i hotelach.

Możemy zostać przewodnikami po lokalnych obiektach kulturalno-historycznych i zabytkach, jeśli posiadamy odpowiednie certyfikaty. Często pojawiają się oferty pracy dla leśników i osób chroniących porządek publiczny. Miasto jest niewielkie, ale oferuje wiele możliwości dla osób poszukujących pracy, nie tylko jeśli chodzi o interesujące ich zawody czy lokalizację, ale także jeśli chodzi o zarobki. Średnie wynagrodzenie brutto w Brodnicy wynosi 3348,46 lirów polskich. Jeśli nie uda nam się znaleźć pracy, warto poszukać zatrudnienia w sąsiednich miastach. Miasta te dysponują wykwalifikowanymi pracownikami i spełniają wymagania przyszłych pracodawców.

Brodnica jest pełna pracy. Jest tu wiele przedsiębiorstw, które oferują zatrudnienie m.in. Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego Polmo i Fabryka Żelatyny, mleczarnia Bromilk, firma odzieżowa VITO. Znaczący rozwój odnotował przemysł drzewny, meblarski i poligraficzny. Można tu również znaleźć fabryki opakowań. Powiatowy Urząd Pracy posiada listę ofert pracy dla pracowników fizycznych. Wiele możliwości jest dostępnych dla pracowników magazynowych, operatorów maszyn, ślusarzy, elektryków i malarzy. W przemyśle meblowym i odzieżowym są miejsca pracy dla szwaczek i krawców. W Brodnicy również istnieje możliwość podjęcia pracy. Galeria Brodnicka to miejsce, gdzie studenci mogą ubiegać się o pracę. Zdarza się, że w galerii pracują sprzedawcy w salonach kosmetycznych lub odzieżowych. Można też znaleźć doradców klienta i kierowników sklepów. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Więcej z cyklu "miasta przyjazne karierze zawodowej": 

Źródło zdjęcia: wikipedia.org