Każda forma utraty pracy, szczególnie na obecnym rynku pracy, jest wyzwaniem. Niezależnie od tego, czy jest się wysoko wykształconym kierownikiem wyższego szczebla, czy stażystą, informacja o braku możliwości dalszego zatrudnienia będzie dla nas szokiem.

Można stwierdzić, że wiele osób będzie przechodzić przez pewien rodzaj okresu żałoby po zwolnieniu; niektóre z tych osób będą bardziej odporne niż inne. Ze względu na to, jak dużym wyzwaniem może być zwolnienie, zrozumienie czym jest zwolnienie i jak wspierać się w tym czasie jest niezwykle ważne.

1. Zrozumienie czym jest zwolnienie z pracy

Najważniejszym faktem do zapamiętania jest to, że zwolnienie w dobrej wierze nie jest w żaden sposób odzwierciedleniem indywidualnych możliwości lub umiejętności zawodowych danej osoby. Zwolnienia są po prostu wynikiem oceny przez firmę bieżącej struktury organizacyjnej zgodnie z przyszłym kierunkiem i strategią.

Redukcja etatów jest określeniem, że dane stanowisko i związane z nim zadania nie są już potrzebne w firmie. Niezwykle ważne jest, aby mieć świadomość, że zwalniane jest stanowisko, a nie pracownik. Program zwolnień jest wynikiem redukcji zatrudnienia w organizacji, zmiany jej struktury lub kierunku działania, co może również obejmować outsourcing różnych funkcji biznesowych.

2. Bądź świadomy możliwych etapów żałoby

Ważne jest, aby do pewnego stopnia zrozumieć możliwe etapy żałoby, przez które można przejść po otrzymaniu powiadomienia o zwolnieniu. Jednym z takich modeli jest model żałoby i transformacji "Dancing with Sarah". Jest to bardzo skuteczny model pomagający osobom przejść przez swoje uczucia i emocje po wydarzeniach takich jak zwolnienie z pracy. Etapy "Tańca z Sarą" obejmują:

  • Szok
  • Złość
  • Opór
  • Akceptacja
  • Pomoc

Tradycyjnie, osoba będzie przechodzić przez te etapy w różnym tempie i będzie poruszać się w przód i w tył pomiędzy etapami, zanim osiągnie etap "Akceptacji" i "Pomocy". Wiele osób pozostanie na etapach "Złości" i "Oporu" dłużej niż inne i może przechodzić przez nie z większym trudem, zanim przejdzie do etapu akceptacji.

Kiedy dana osoba jest w stanie zidentyfikować i skategoryzować emocje, które odczuwa w sposób bardziej efektywny, zazwyczaj jest w stanie szukać alternatywnych możliwości zatrudnienia.

3. Poszukiwanie wsparcia

Niektóre szczęśliwe osoby otrzymają program wsparcia w zakresie outplacementu dostosowany do ich potrzeb. Innym osobom może nie zostać zapewnione żadne wsparcie lub wsparcie, które otrzymują, nie odpowiada ich wymaganiom. Stwierdzono, że osoby, które otrzymują wsparcie przez cały okres zwolnienia, a także wsparcie w poszukiwaniu pracy i marketingu, mają większy wskaźnik sukcesu w szybszym znalezieniu nowej możliwości. Akredytowani doradcy zawodowi, którzy specjalizują się w dostosowanych do potrzeb programach outplacementu i transformacji, są najlepsi w zapewnianiu osobistego wsparcia w tym okresie.

4. Nie czekaj

Chociaż dla wielu osób zwolnienie z pracy będzie wiązało się z elementem finansowym, w tym z odprawą, zaleca się, aby nie czekać z rozpoczęciem poszukiwań pracy do momentu wykorzystania tego świadczenia. Okres rekrutacji w organizacji wynosi średnio 12 tygodni i dla wielu osób odzwierciedla to ilość całkowitego czasu od aplikacji do roli, etapów rozmowy kwalifikacyjnej, do pomyślnego znalezienia pracy. Czas ten nie obejmuje jednak okresu, w którym aplikacje mogą nie zostać rozpatrzone pozytywnie. Obecne wyższe stopy bezrobocia wskazują, że jest wiele osób poszukujących pracy, a to nie obejmuje tych, którzy są zatrudnieni i szukają alternatywnego zatrudnienia. Jeśli natychmiast zaczniesz szukać nowej możliwości, zwiększysz swoje szanse na wcześniejsze znalezienie pracy i zmniejszysz ryzyko, że zwolnienie wpłynie na Twoje finanse.

5. Zachowaj pozytywne nastawienie

Tak trudne i zniechęcające, jak zwolnienie jest dla każdego, pozostanie pozytywnym jest absolutnie konieczne. Bez pozytywnego nastawienia osoby nie są w stanie skutecznie poszukiwać możliwości pracy w przyszłości. Może to być odzwierciedlone przez osoby, które mają "mentalność ofiary" lub nastawienie "dlaczego ja" zamiast nastawienia "co dalej". Możesz zachować pozytywne nastawienie poprzez: Niektóre kluczowe stwierdzenia, które mogą wesprzeć Cię w pozytywnym myśleniu obejmują:

  • Pamiętanie, że zwolnione zostało stanowisko, a nie osoba.
  • Stawanie się niezwykle aktywnym w poszukiwaniu pracy; w tym poprzez proaktywny i reaktywny rynek pracy.
  • Rozglądanie się za rozwijaniem swoich umiejętności. Może się to odbywać poprzez formalne szkolenia lub po prostu poprzez poszukiwanie informacji o branży lub docelowej roli w Internecie, mediach i lokalnej bibliotece.
  • Kontynuuj swoje działania tak, jakbyś był zatrudniony. Budzenie się o tej samej porze i organizowanie swojego dnia poprzez posiadanie listy rzeczy do zrobienia i planowanie zadań, które trzeba wykonać.

Zrozumienie zwolnień oraz etapów i emocji, przez które możesz przejść, zwiększa Twoją odporność po zwolnieniu. Spojrzenie na zwolnienie z pracy jako na korzyść otwierającą oczy na nowe możliwości, a nie jako na utratę pracy, zapewni, że w pełni wykorzystasz swoją indywidualną sytuację. Wiele osób wykorzystuje ten czas jako okazję do poszukiwania swojej idealnej kariery i możliwości jej zmiany, wykorzystując posiadane już umiejętności lub kontynuując szkolenia.

Pozostając pozytywnym i patrząc na wszystkie opcje w wyniku zwolnienia, uzyskasz najlepszy i najbardziej odpowiedni rezultat dla siebie i swojej kariery.

Podziel się tym wpisem:

Udostępnij na LinkedInUdostępnij na TwitterzeUdostępnij na FacebookuUdostępnij na WhatsAppUdostępnij na Email