​Dla wielu z nas pandemia przyniosła ze sobą szereg zmian (i wyzwań) w sposobie pracy. W szczególności pracujący rodzice prawdopodobnie najbardziej ucierpieli pod ciężarem dodatkowej presji. Oprócz podwójnej odpowiedzialności związanej z opieką nad dziećmi i pracą, doświadczyli niewiarygodnie długich godzin pracy, a w niektórych przypadkach musieli radzić sobie z pracodawcą, który nie wiedział, jak ich wesprzeć w tej nowej sytuacji. Jako rekruterzy, mogliśmy usłyszeć od naszych klientów historie o tym, jak trudno było im przetrwać ten czas z pracującymi rodzicami.

W marcu 2021 roku zorganizowaliśmy webinarium, którego celem było przekazanie klientom wskazówek na ten temat - aby pomóc im dowiedzieć się, jak wdrożyć politykę i praktyki przyjazne rodzicom w przyszłości. Trzy prelegentki tego dnia - Joeli Brearley z Pregnant Then Screwed, Ursula Tavender z Mumbelievable oraz Cat Harris z Brandwatch - przedstawiły swoje spostrzeżenia na temat tego, jak firmy mogą najlepiej wspierać pracujących rodziców.

Odkładając na bok względy etyczne, wspieranie pracujących rodziców ma sens z punktu widzenia biznesu. W 2016 roku badanie wykazało, że firmy w Wielkiej Brytanii traciły 278 milionów funtów rocznie przez dyskryminację w ciąży i macierzyństwie w kosztach rekrutacji i szkolenia. Dodatkowo, wspieranie pracujących rodziców ostatecznie tworzy bardziej zróżnicowaną siłę roboczą, kluczowy cel znajdujący się wysoko na liście priorytetów dla wielu liderów biznesowych. Poniżej przedstawiamy cztery kluczowe punkty, którymi podzielono się podczas sesji, abyś mógł lepiej wspierać swoich klientów, którzy chcą dokonać pozytywnych zmian.

Zacznij od zapytania rodziców o ich potrzeby

Choć pracodawcy mają do dyspozycji wiele pomocnych inicjatyw, mogą one być kosztowne i nie sprawdzą się w każdej firmie. Cat zaleca, aby zacząć od zapytania pracujących rodziców, co ułatwiłoby im życie. Bez względu na to, czy firma Twojego klienta zatrudnia 5 czy 500 pracowników, należy zachęcić pracujących rodziców do opracowania planu, który w pierwszej kolejności należy przedstawić kierownictwu. Choć jest mało prawdopodobne, że każda sugestia zostanie wdrożona, Twoi klienci będą lepiej rozumieć, w jaki sposób mogą poprawić sytuację swoich pracowników.

Walka z prezenteizmem

Prezenteizm jest jednym z kluczowych wyzwań dla firm i ich pracujących rodziców, a w ciągu ostatnich 12 miesięcy sytuacja uległa tylko pogorszeniu. Według Joeli, pracownicy logują się do sieci średnio przez 11 godzin dziennie (wzrost z dziewięciu godzin przed pandemią). Może to wynikać z faktu, że pracownicy pracują w czasie, w którym tradycyjnie dojeżdżaliby do pracy, ale mogą również odczuwać zwiększoną presję, aby pracować ciężej w domu.

Będzie to miało poważne reperkusje dla ogólnego zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia pracowników, zwłaszcza rodziców, którzy mogą pracować do późna w nocy po tym, jak ich dzieci pójdą spać. Jako rekruter, możesz zachęcać swoich klientów do przyjęcia elastycznej polityki pracy, pozwalającej rodzicom na zarządzanie swoim dniem pracy w sposób, który im odpowiada. Ponadto, należy informować o obciążeniu pracą, aby można było lepiej nią zarządzać, co zapobiegnie wypaleniu zawodowemu.

Wprowadzaj politykę, wspieraną przez praktyki ludzkie

Nasi prelegenci podkreślili szereg inicjatyw i polityk, które firmy mogą wprowadzić, aby lepiej wspierać pracujących rodziców. Należą do nich

  • Zwiększony urlop macierzyński/ojcowski
  • Grupy przyjaciół-rodziców
  • Zewnętrzni prelegenci
  • subskrypcje na usługi takie jak aplikacje do medytacji
  • Nieustrukturyzowany czas z liderami
  • Warsztaty odpornościowe
  • Elastyczna organizacja pracy, specyficzna dla zespołów.

Powyższa lista nie jest obszerna, ale zawiera fantastyczne opcje dla tych, którzy mają zdolność do wprowadzania nowych inicjatyw. Jednak, aby odnieść sukces, każda nowa polityka musi być wspierana przez liderów. Jak powiedziała Ursula: "zjednoczyło nas człowieczeństwo sytuacji". Liderzy biznesowi muszą wykazać się empatią i zrozumieniem dla indywidualnych zmagań swoich pracowników. Może to być tak proste, jak pozwolenie przez klienta pracownikowi na rozpoczęcie pracy o późniejszej porze, jeśli wie, że był on całą noc z dzieckiem. Taka otwartość będzie z kolei zachęcać pracowników do wrażliwości, zapewniając lepsze relacje pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.

Wprowadź zmiany poza miejscem pracy

Pracujący rodzice Twoich klientów polegają na opiece nad dziećmi, która, jak zauważył Joeli, w Wielkiej Brytanii jest poniżej standardów. W rzeczywistości, z powodu problemów z dostępnością, przed pandemią 870 000 matek zostało w domu, aby opiekować się swoimi dziećmi. Gdyby rodzice mieli lepsze możliwości opieki nad dziećmi, Twoi klienci mogliby skorzystać z tej niewiarygodnie dużej puli talentów. Twoi klienci mogą coś zmienić, kontaktując się z lokalnym posłem i prosząc o lepszą opiekę nad dziećmi lub łącząc siły z organizacjami charytatywnymi (takimi jak Pregnant Then Screwed), które prowadzą kampanie w imieniu pracujących matek.

Ostatecznie, Twoi klienci mają wybór: działać humanitarnie i robić, co mogą, aby wspierać pracujących rodziców lub ryzykować utratę inwestycji w talent. Wierzymy, że jest to łatwy wybór i mamy nadzieję, że zobaczymy wiele firm, które włączą do swoich strategii politykę i praktyki przyjazne rodzinie.