Joanna BileckaSERUM Doradztwo organizacyjne i HR, właściciel

    Konsultant rozwoju organizacji i innowacyjnych projektów HR, facylitator, mediator. Łączy technologię cloud-social-mobile platformy LOME (Mapa organizacji) z pracą nad relacjami, komunikacją, kulturą organizacyjną, efektywnością i rozwojem organizacji i ludzi. Prowadzi działalność doradczą pod marką SERUM (www.serumhr.pl). Doświadczenie zdobyła na stanowiskach menadżerskich w HR m.in. w Orange, E&Y, Banku Austria-Creditanstalt i w Grupie Credit Agricole. Jest inżynierem technologiem, absolwentką Politechniki Warszawskiej i Szkoły Biznesu PW (Akademia Psychologii Liderów) oraz studiów podyplomowych w Akademii L. Koźmińskiego (Kompetencje pracowników) i Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego (Facylitator organizacji). Autorka artykułów z dziedziny zarządzania ludźmi i organizacją. Współzałożycielka think tanku HR Influencers promującego zarządzanie oparte na wartościach.

    Opis wystąpienia:

    Pokażę jaką rolę w zmieniających się gospodarkach odgrywa zarządzanie sieciowe, dam zrozumienie istoty zarządzania sieciowego i analizy sieci organizacyjnych (ONA – Organizational Network Analysis) oraz tego dlaczego organizacje z niej korzystające łatwiej radzą sobie z ciągłym przeprojektowywaniem struktur organizacyjnych, identyfikowaniem talentów i liderów, rotacją, wiedzę jakich danych dostarcza organizacji i ludziom w niej platforma sieciowa, nauczę podstaw „czytania” sieci oraz interpretacji twardych danych z zakresu współpracy w organizacji, przepływu informacji, wiedzy i decyzji. Wskażę, w jaki sposób ocenić, czy organizacja jest gotowa na zarządzanie sieciowe.