Joanna SzwedResearch Executive, MJCC

    Jest doświadczoną badaczką specjalizującą się w rynku pracy. Zajmuje się zarówno badaniami ilościowymi, jak i jakościowymi, wewnątrz i na zewnątrz organizacji. W MJCC realizowała projekty dla firm z różnych branż, m.in. banków, centrów BPO/SSC, sieci gastronomicznych i firm IT. Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, obecnie doktorantka w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych UJ.

    http://m.mjcc.pl/