Magdalena SiwińskaGrupa HR Masters,
Partner zarządzający

  HR Menedżer z kilkunastoletnią praktyką, coach, trener biznesu. Jako HR Business Partner wspiera organizacje w budowaniu procedur związanych z szeroko rozumianym zarządzaniem ludźmi. W pracy kładzie nacisk na badanie efektywności wszelkich procesów z obszaru polityki personalnej. Uważa, że wszelkie procedury są dla ludzi a nie ludzie dla procedur. W swoich projektach skupia się na realnych korzyściach zarówno dla organizacji jak i pracowników. Wspiera menedżerów w projektach rozwojowych, obejmujących coaching, mentoring oraz szkolenia. Realizowała i projektowała procedury szkoleniowe oraz doradcze dla kadry wyższego i niższego szczebla zarządzania, zarówno w biznesie jak i w administracji samorządowej i sądownictwie. Współpomysłodawczyni portalu HRPolska.pl, Partner Zarządzający Grupa HR Masters.

  http://hrmasters.pl

  Opis wystąpienia:

  Tytuł warsztatu:
  Kreatywny HR – metodologia Design Thinking w praktyce

  Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się czym jest design thinking (metoda projektowa) i w jaki sposób można ją wykorzystać w pracy w HR i jako HR Business Partner.
  Pokażę na czym polega istota innowacji i twórczej odwagi opartej na sile różnorodnych zespołów projektowych.

  Prowadzący: Magdalena Siwińska

  Nazwa narzędzia:
  Metodologia myślenia projektowego (design thinking) w odniesieniu do działań i wdrażania procesów HR w organizacjach.

  Co dam?
  Wiedzę na temat metodologii design thinking, innowacji i twórczej odwagi. Praktycze narzędzia pokazujące jak stosując innowację – jedna procedura HR może być wdrożona i wyglądać zupełnie inaczej – w zależności od kultury organizacji i specyfiki klienta wewnętrznego.

  Komu?
  Warsztat jest adresowany do osób pracujących w HR, HR Business Partnerów, konsultantów oraz trenerów, którzy chcieliby poznać innowacyjne podejście do wdrażanych procedur i procesów.