Choć wiele firm odczuwa rosnącą presję na tworzenie bardziej zróżnicowanego i inkluzywnego miejsca pracy, brak zróżnicowanych zespołów rekrutacyjnych, ograniczone procesy rekrutacyjne, które nie docierają do szerokiej puli kandydatów oraz nieświadome uprzedzenia przyczyniają się do ciągłych zmagań wielu firm z problemem zwiększania różnorodności w miejscu pracy. Niektóre firmy znalazły jednak sposoby na walkę z tymi problemami, takie jak poszukiwanie talentów w nietradycyjnych przestrzeniach, takich jak kluby i organizacje zawodowe, które zajmują się grupami niedoreprezentowanymi oraz stosowanie ślepych testów, aby ograniczyć nieświadome uprzedzenia rekrutacyjne.

Dlaczego różnorodność ma znaczenie

Promowanie różnorodności może poprawić markę firmy i jej wizerunek publiczny, ale oferuje również wiele innych korzyści. Na przykład, większa różnorodność może skutkować zwiększonym zaangażowanie pracowników Pracownicy, którzy czują się włączeni, akceptowani i doceniani są szczęśliwsi i bardziej zaangażowani. A badanie przeprowadzone przez Deloitte które wykazało, że zespoły integracyjne są o 80% lepsze od swoich mniej integracyjnych odpowiedników pod względem wyników biznesowych, pokazuje, że różnorodność ma również istotne uzasadnienie biznesowe.

To oczywiste, że różnorodność powinna być czymś, o czym firmy myślą, ale jak wygląda różnorodność? Choć ludzie zazwyczaj myślą o różnorodności w kategoriach rasy, pochodzenia etnicznego i płci, to nie są to jedyne obszary różnorodności, w których firmy nie spełniają oczekiwań. Ostatnie skargi Ostatnie skargi konserwatywnych pracowników na liberalne uprzedzenia w ich firmach sugerują, że w niektórych branżach może brakować również różnorodności politycznej.

Różnorodność polityczna i ideologiczna

Czy zatem różnorodność polityczna jest rzeczywiście problemem w niektórych branżach? Zebraliśmy dane z informacji o darowiznach na cele polityczne, by sprawdzić, jak firmy z różnych branż i kategorii wypadają pod względem różnorodności politycznej. Oto, co znaleźliśmy, przyglądając się niektórym z tych branż:

Podczas gdy Wall Street ma reputację konserwatywnej, banki te są bardzo zróżnicowane politycznie - prawie wszystkie firmy oscylują wokół podziału 50/50 pomiędzy dwiema partiami.

Spójrzmy na listę Fortune 500:

Choć firmy te są mniej zrównoważone politycznie niż banki z Wall Street, to jednak charakteryzują się przyzwoitą różnorodnością polityczną, z wysoką reprezentacją obu partii politycznych.

Oto podział na duże firmy technologiczne w USA:

We wszystkich tych firmach dominują demokraci, co sugeruje znaczący brak różnorodności politycznej w branży technologicznej. IBM ma największą różnorodność polityczną, ale nadal jest to prawie 70% liberalna większość.

Na koniec przyjrzyjmy się spółkom technologicznym w fazie wzrostu:

Te szybko rozwijające się firmy wykazują skrajną homogeniczność polityczną. Najbardziej zróżnicowaną politycznie firmą jest Slack, w której nadal ponad 90% pracowników to demokraci. Dwie z tych firm, Etsy i HubSpot, są całkowicie pozbawione republikańskiej reprezentacji.

Co z tego?

Podczas gdy w większych firmach i bankach z Wall Street można zaobserwować mieszankę poglądów politycznych pracowników, w szybko rozwijających się przedsiębiorstwach i firmach technologicznych występuje znaczny brak różnorodności politycznej. W tych firmach szczególnie brakuje reprezentacji republikańskiej.

Dane te sugerują, że zarówno dobrze rozwinięte, jak i szybko rozwijające się firmy technologiczne mają przed sobą długą drogę do przebycia, jeśli chodzi o różnorodność polityczną. Poprawa różnorodności politycznej w tych branżach jest ważna, ponieważ taka polityczna homogeniczność może być izolujące dla tych nielicznych pracowników, którzy mają odmienne poglądy. Takie poczucie izolacji może prowadzić do niezadowolenia i zaszkodzić marce pracodawcy. Ponadto, pracownicy o różnych sympatiach politycznych mogą mieć różne podejście do rozwiązywania problemów, dzięki czemu mogą zaoferować bezcenne spostrzeżenia. Ostatecznie utalentowani ludzie pochodzą z różnych środowisk - w tym rasowych, etnicznych, a nawet politycznych. Dopuszczenie różnorodnych perspektyw może pomóc Twojej firmie w rozwoju.

Co to oznacza dla kultury organizacyjnej firmy

Myśląc o różnorodności w firmie, należy pamiętać o różnorodności politycznej, ale wspieranie różnorodności politycznej nigdy nie powinno być traktowane jako poparcie dla jakiejkolwiek formy nietolerancji czy dyskryminacji. Bez względu na to, jak głosują Twoi pracownicy, ostatecznym celem firmy powinno być promowanie kultury szacunku i integracji poprzez uznanie prawa jednostki do własnego zdania, przy jednoczesnym zapewnieniu, że wszystkie wyrażane poglądy są pełne szacunku dla wszystkich ludzi.

Ogólnie rzecz biorąc, zarówno dział HR, jak i kadra zarządzająca powinni dążyć do stworzenia środowiska pracy, w którym ludzie są traktowani jak równi sobie, bez względu na dzielące ich różnice, czy to rasę, płeć, czy nawet sympatie polityczne. Wspierając różnorodność poglądów i środowisk w swojej firmie, możesz pomóc w budowaniu społeczności opartej na wzajemnym szacunku dla innych.

O autorze: Phil Strazzulla jest pasjonatem edukacji ekosystemu HR w zakresie wszystkiego, co związane z pozyskiwaniem talentów. Swoją karierę rozpoczął od pracy we wczesnych fazach rozwoju w Bessemer Venture Partners przed uzyskaniem tytułu MBA w Harvard Business School, który doprowadził go do branży HR.

Podziel się tym wpisem:

Udostępnij na LinkedInUdostępnij na TwitterzeUdostępnij na FacebookuUdostępnij na WhatsAppUdostępnij na Email