Świat handlu detalicznego jest w tak dużym stopniu uzależniony od trendów i gustów swoich konsumentów. Ta ciągła potrzeba dostosowania się do nowych czasów ma wpływ na wiele ważnych czynników biznesowych, zwłaszcza na markę pracodawcy. Wraz z rosnącym popytem na ich produkty, rośnie również potrzeba zatrudniania najlepszych talentów na rynku.

A kiedy mówimy o 10 największych firmach detalicznych w USA, od Target po Walmart, często zdarza się, że jest więcej dostępnych miejsc pracy niż kandydatów! Dlatego firmy detaliczne muszą być sprytne w swoim podejściu i znaleźć sposób na odróżnienie się od konkurencji.

Jednym z kluczowych aspektów tego procesu jest zarządzanie i organizacja. Kultura pracownicza i ogólna marka pracodawcy w każdym sklepie detalicznym żyje i umiera dzięki menedżerom. To właśnie kierownictwo i organizacja wyznaczają standardy. Dobry menedżer sklepu nosi wiele kapeluszy i musi być w stanie nie tylko sprawnie zarządzać sklepem, ale także utrzymywać motywację pracowników, dbać o ich grafik, egzekwować politykę firmy i wiele, wiele więcej.

Dlatego też, wykorzystując naszą autorską metodologię Employer Brand Index, chcieliśmy zbadać wpływ Zarządzania i Organizacji, jednego z 16 atrybutów marki pracodawcy, na branżę detaliczną w USA. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z pełnym raportem z podziałem na firmy, analizą tematyczną i innymi informacjami.

Co ludzie naprawdę myślą o swoich menedżerach?

Duża część danych (20%) była bardzo ogólna, z komentarzami takimi jak "złe zarządzanie" lub "dobre zarządzanie", które pojawiały się dość często. Wyodrębnienie znaczenia z tych ogólników może być trudne, ponieważ słowo "dobry" lub "zły" może oznaczać tak wiele różnych rzeczy.

Jednak w przypadku tego badania, pomogło to namalować obraz tego, jak kompetentni są ich zdaniem menedżerowie i liderzy w firmie. Poniżej znajdują się najczęstsze deskryptory:

Jak widać na powyższej wizualizacji, słowo "kiepski" było najczęściej używanym opisem, a gdyby przeanalizować stosunek nastrojów dla tego tematu jako całości, wyniósłby on 66% negatywnych i 34% pozytywnych.

Jak wynika z raportu, od zajmującego piątą pozycję Home Depot do zajmującego dziesiątą pozycję Walmart, negatywne komentarze dotyczące tematu Umiejętności, Wiedzy i Kompetencji miały najwyższy lub jeden z najwyższych udziałów w głosie w obrębie odpowiednich zbiorów danych. Podkreśla to nie tylko wpływ słabego zarządzania lub nieodpowiedniego przywództwa na słabe wyniki w badaniu, ale także na ogólną markę pracodawcy i zatrzymywanie talentów!

Menedżerowie nie dbają o pracowników

To dość mocne stwierdzenie, ale nasza metodologia badawcza opiera się na tym, co mówią ludzie, a my przekazujemy to, co mówią, tak dosadnie, jak to tylko możliwe. Temat Traktowanie, Zachowanie i Docenianie jako całość miał bardzo silny negatywny wpływ na wyniki Walmart, Target, Dollar General i innych.

Główną przyczyną tego stanu rzeczy był brak troski i uznania, jakie pracownicy odczuwali ze strony menedżerów. Kate Pritchard, Head of Insights w Link Humans, miała kilka bardzo interesujących przemyśleń na ten temat:

"Menedżerowie w branży detalicznej mają trudną pracę, pracują w wysoce operacyjnych rolach, często z elastyczną siłą roboczą, która może pracować w innych schematach zmian niż oni. To sprawia, że jeszcze ważniejsze jest właściwe zarządzanie: traktowanie pracowników sprawiedliwie i z szacunkiem, dostępność, oferowanie wsparcia i docenianie ich pracy. Niewielkie zmiany w sposobie interakcji menedżerów z pracownikami mogą mieć duży wpływ na ich doświadczenia w pracy.

Ogólnie rzecz biorąc, ten temat stanowił prawie 20% całej puli danych w tym badaniu, co pokazuje, jak ważne jest, aby ludzie byli zauważani, doceniani i otoczeni troską przez swoich menedżerów.

Faworyzowanie jest normą

Analizując dane zauważyliśmy, jak ważna jest przyjaźń i kultura zespołowa w każdej z tych organizacji, ale wydaje się, że częściej te przyjaźnie przeradzają się w faworyzowanie.

Badania wykazały, że 8 z 10 firm miało poważne problemy z tematem Favoritism, Fairness & Politics. Słowa "faworyzowanie" lub "przychylność" pojawiały się często, a niektóre z problemów dotyczyły tego tematu:

  • Lepsze grafiki dostają przyjaciele i rodzina
  • Awanse są przyznawane przyjaciołom i rodzinie
  • Chłopięce kluby menedżerów w miejscu pracy
  • Menedżerowie kierujący się swoimi osobistymi celami

Ten rodzaj nierówności może być trudny do opanowania dla organizacji detalicznych takich jak Walmart czy Target, które pokładają zaufanie w tysiącach menedżerów i kierowników w całym kraju.

Jest to jednak kwestia, na której należy się skupić, ponieważ dopuszczanie do tego typu zachowań będzie miało poważne konsekwencje dla marki pracodawcy każdej organizacji, szczególnie w kontekście zatrzymywania talentów, ponieważ najlepsi ludzie nie będą sprawiedliwie wybierani do danej roli, a ci, którzy to zauważą, ostatecznie stracą zaufanie do organizacji.

Jak mówi popularne powiedzenie: "Ludzie odchodzą od menedżerów, nie od firm". I choć to ogólne stwierdzenie nie zawsze jest prawdziwe, to w przypadku branży detalicznej wydaje się ono wyjątkowo trafne.