Firmy dokonują poważnych inwestycji w nowe technologie, aby utrzymać swoją pozycję na rynku. Jednak sukces nowej technologii nie zależy od tego, jak szybko firmy są w stanie ją zaadaptować. Zależy on raczej od tego, jak przemyślanie firmy kształcą swoich pracowników w zakresie faktycznego korzystania z nowych technologii.

W rzeczywistości niewystarczające szkolenia i wsparcie w zakresie wdrażania nowych technologii hamują rozwój kariery i powodują rosnący brak zaufania pracowników do swoich umiejętności technicznych. W rzeczywistości, według raportu Docebo's 2019 Tech Skills Index, prawie połowa pracujących Amerykanów żałuje, że nie otrzymała więcej szkoleń technicznych.

Nie tylko pracownicy są dotknięci rosnącą luką w umiejętnościach technologicznych - plaga ta dotknie również firmy, jeśli nie zrobi się więcej, aby wyposażyć pracowników w niezbędne umiejętności. Jak więc firma może poradzić sobie z tym poważnym, rosnącym i globalnym problemem?

Aby zniwelować braki w umiejętnościach technicznych, organizacje muszą nadać priorytet szkoleniom i rozwojowi ponad wszystko.

Żadne pokolenie nie pozostaje w tyle

Rynek pracy ewoluuje, w wyniku czego pokolenie Baby Boomers pozostaje w tyle. Dla tych doświadczonych pracowników, którzy przez dziesięciolecia wykazywali swoje oddanie dla siły roboczej, jest to nie tylko przerażające, ale wręcz demoralizujące.

Co czwarty przedstawiciel pokolenia wyżu demograficznego uważa, że nie posiada umiejętności potrzebnych do zdobycia nowej pracy. Szczególnie, gdy porównuje się ich z młodszymi współpracownikami, prawie połowa osób z wyżu demograficznego nie czuje się tak dobrze obeznana z technologią. Niestety, ta luka w znajomości technologii cyfrowych nie kończy się na pokoleniu wyżu demograficznego - 21 procent pracujących Amerykanów twierdzi, że nie czuje się na siłach, aby posiadać niezbędne umiejętności techniczne, które pozwoliłyby im stać się doświadczonym kandydatem do nowej pracy.

Najwyraźniej, jeśli chodzi o funkcjonowanie w cyfrowym świecie, pracownikom brakuje wiary w swoje umiejętności techniczne i to przeszkadza im w rozwoju kariery. Ale na kim spoczywa odpowiedzialność za wyposażenie pracowników w umiejętności techniczne niezbędne w miejscu pracy - na pracodawcy czy na pracowniku?

Prawda jest taka, że to poczucie niedostatecznych kwalifikacji i niepewności jest spowodowane nieodpowiednim szkoleniem w miejscu pracy, a nie osobistymi niedoskonałościami technologicznymi.

Brak szkolenia ze strony pracodawcy jest powszechny i wyniszczający. Prawie 20 procent pracowników w Stanach Zjednoczonych nie przechodzi żadnych szkoleń technicznych. A ci, którzy otrzymują szkolenia techniczne, niekoniecznie są efektywni - prawie połowa pracowników żałuje, że nie otrzymała większej liczby szkoleń, o czym była mowa wcześniej. Ten międzypokoleniowy problem dotyka pracowników w każdym wieku, ale dla pracodawców najważniejsze jest, aby wykorzystać zasoby niezbędne do rozwiązania rosnących problemów związanych z lukami w umiejętnościach poszczególnych pokoleń, zanim zatrują one większą pulę kandydatów.

Odejście od tradycyjnego podejścia do szkoleń

W dzisiejszym nowoczesnym miejscu pracy, gdzie funkcje i procesy ewoluują i są aktualizowane w błyskawicznym tempie, niepokojące jest to, jak wiele organizacji polega na przestarzałych szkoleniach dla swoich pracowników.

Największą obawą pracodawców nie powinno być to, że ich pracownicy staną się zbyt wykwalifikowani do wykonywania danej pracy, ale raczej to, że ich pracownicy popadną w stagnację w środowisku, które nie stanowi dla nich wyzwania - lub co gorsza, zaczną tracić wiarę w swoje możliwości wykonywania codziennej pracy. Aby zwalczyć stagnację i poczucie nieadekwatności, pracodawcy muszą porzucić tradycyjne podejście do szkoleń i przyjąć nowe, bardziej efektywne metody nawiązywania kontaktu z pracownikami.

Pracownicy nie chcą opierać się szkoleniom. W rzeczywistości pracownicy, którzy zostali przeszkoleni przez pracodawcę, mówią, że chcą więcej szkoleń, zwłaszcza pracownicy z pokolenia millenialsów. Problemy pojawiają się tylko wtedy, gdy pracownicy są zmuszani do uczestnictwa w szkoleniach, które są przestarzałe, nieistotne, zbędne i nieefektywne. Szkolenia muszą być nieformalne, dostępne i dostępne na żądanie, tak aby stały się integralną częścią codziennej pracy pracowników.

Ostatecznie, likwidacja luki w umiejętnościach technicznych oznacza w pierwszej kolejności zajęcie się talentami wewnętrznymi - a nie poszukiwanie nowych talentów gdzie indziej. Podchodząc do szkoleń z uwzględnieniem nowoczesnych preferencji edukacyjnych - pomyśl o funkcjach mobilnych lub interaktywnych możliwościach zbliżonych do mediów społecznościowych - zadbaj o to, aby obecni pracownicy zdobywali umiejętności, których będą potrzebować, aby sprostać zmieniającym się potrzebom Twojej firmy.

Potęga AI

Jednym z najpotężniejszych narzędzi w zestawie każdego pracodawcy jest sztuczna inteligencja, zwłaszcza jeśli chodzi o tworzenie infrastruktury dla efektywnych programów szkoleniowych. Narzędzia do nauki oparte na AI pomagają pracownikom zrozumieć, jak pracować z technologią AI. Platformy te współpracują z pracownikami i wykorzystują technologię, aby podnieść poziom nauczania, a nie zniechęcać.

W szkołach na całym świecie programy nauczania stają się bardziej interaktywne i spersonalizowane niż kiedykolwiek, ponieważ udowodniono, że lekcje dostosowane do potrzeb uczniów są bardziej skuteczne. Pracodawcy muszą podchodzić do swoich szkoleń wewnętrznych w ten sam sposób. Lekcje powinny być dostosowane do każdego pracownika, rozwijać się wraz z nim, aby zoptymalizować proces uczenia się i mieć bezpośredni związek z rzeczywistymi zagadnieniami, które można wykorzystać w praktyce.

Nie tylko pracownicy odnoszą korzyści z wdrożenia AI w szkoleniach. Platformy szkoleniowe oparte na AI pomagają również pracownikom działów HR śledzić postępy, dzięki czemu pracownicy nie czują stagnacji lub braku umiejętności ważnych dla rozwoju ich kariery. Takie głębokie zrozumienie pracowników pozwala firmie lepiej wzmacniać i rozwijać swoją siłę roboczą poprzez skoordynowane, sprawdzone programy. Narzędzia uczenia się oparte na sztucznej inteligencji pomagają kierownictwu zidentyfikować te luki w wiedzy, nawet jeśli nie ma ono możliwości połączenia się z pracownikami i omówienia blokad w cztery oczy. Szkolenia mogą być dostosowane do potrzeb pracowników, którzy posiadają określone umiejętności wymagające poprawy, niezależnie od tego, czy są to umiejętności techniczne, czy inne.

Luka w umiejętnościach technologicznych będzie się tylko powiększać, jeśli nie zostaną wprowadzone realne zmiany w zakresie kształcenia i rozwoju. Szkolenia są tak samo ważne dla pracowników, jak i dla pracodawców - bez odpowiedniego wsparcia pracownicy będą pogrążać się w stagnacji, co ostatecznie zahamuje rozwój organizacji. Pracodawcy muszą być proaktywni, jeśli chodzi o wdrażanie spersonalizowanych, dostosowanych do potrzeb szkoleń opartych na sztucznej inteligencji, aby utrzymać korelację pomiędzy wsparciem pracowników a wynikami biznesowymi, które razem wzrastają.