Sposób, w jaki żyjemy i pracujemy, zmienił się wykładniczo. W miarę jak społeczeństwo dostosowuje się do szybkich postępów technologicznych i zmian w sposobie pracy, uczenie się w miejscu pracy stało się ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej; jest to jedno z naszych najpotężniejszych narzędzi zapewniających, że pracownicy mogą nadążyć za tempem zmian.

Zachęcające jest to, że większość brytyjskich organizacji rozumie, że rozwój pracowników i potrzeba ciągłego podnoszenia kwalifikacji ma kluczowe znaczenie zarówno dla wzrostu firmy, jak i jej produktywności. Niepokojące jest jednak to, że badania przeprowadzone przez Kineo - specjalistyczne ramię City & Guilds Group zajmujące się cyfrowym kształceniem - wykazały wyraźny rozdźwięk pomiędzy potrzebami szkoleniowymi pracowników a tym, co zapewniają im pracodawcy.

Rozłączony system

Nasze badanie wykazało, że rozdźwięk ten wynika w dużej mierze z dwóch obszarów: nudy i dostępu. Ponad dwie trzecie (69%) ankietowanych brytyjskich pracowników stwierdziło, że oferowane im szkolenia nie zawsze są ekscytujące lub angażujące, podczas gdy 80% przyznało, że ma problemy z dostępem do działań z zakresu uczenia się i rozwoju (L&D) w swoim miejscu pracy. Wygląda to na zmarnowaną szansę, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że istnieje na to apetyt: 79% pracowników chce, aby ich pracodawca kładł większy nacisk na L&D.

Co ciekawe, nasze badanie wykazało, że pracodawcy podejmują wspólne wysiłki, aby podnieść kwalifikacje swoich pracowników na przyszłość - 80% pracowników stwierdziło, że ich organizacja podjęła kroki w celu poprawy ich umiejętności i szans na zatrudnienie. Jednak nasze badanie pokazało również, że obecne inwestycje i działania w zakresie L&D mogą nie być trafione. Zaledwie 13% pracowników w Wielkiej Brytanii oceniło możliwości oferowane przez pracodawcę w zakresie L&D w ciągu ostatniego roku jako bardzo skuteczne - co odzwierciedla fakt, że tylko jedna piąta pracowników czuje się bardzo dobrze przygotowana do wykonywania swojej pracy na najwyższym możliwym poziomie.

Zapytani o to, co uważają za najbardziej efektywne, jeśli chodzi o szkolenia, pracownicy podkreślili, że potrzebne są bardziej angażujące i ekscytujące treści. Domagali się również bardziej spersonalizowanych, lepszych jakościowo programów oraz krótszych szkoleń w stylu mikro.

Dostosowane do potrzeb doświadczenie L&D

Przed zainwestowaniem w działania L&D, pracodawcy powinni najpierw sprawdzić, czy ich pracownicy mają czas na naukę i zastanowić się, w jaki sposób chcieliby mieć dostęp do szkoleń. Na przykład, nasze badania wykazały, że prawie jedna trzecia (30%) pracowników w Wielkiej Brytanii twierdzi, że e-learning i kursy online zwiększyłyby ich udział w działaniach L&D. Zrozumienie, jakie szkolenia pracownicy są w stanie i chcą podjąć, ma kluczowe znaczenie, jeśli wydane pieniądze mają przynieść długoterminowe korzyści.

Ważne jest również, aby być elastycznym - nie ma jednego uniwersalnego podejścia do kształcenia w miejscu pracy, tak samo jak nie ma jednej uniwersalnej pracy. Kluczem jest elastyczne podejście, oferowanie pracownikom szkoleń na ich własnych warunkach, dopasowanych do ich harmonogramów, preferencji i celów.

Tak jak technologia zrewolucjonizowała nasze życie osobiste, czyniąc wszystko bardziej dostępnym i wygodnym, tak samo musi się stać w pracy. Wykorzystanie narzędzi i technologii, które umożliwiają lepsze doświadczenia w zakresie L&D oznacza, że pracownicy mogą uczyć się na własnych warunkach i czuć się bardziej zmotywowani i podekscytowani. Pracownicy, którym brakuje czasu, mogą nadal korzystać z niewielkich modułów szkoleniowych za pośrednictwem telefonu lub tabletu w przerwie między spotkaniami, podczas dojazdów do pracy lub na hali produkcyjnej - i natychmiast stosować zdobyte informacje w pracy.

Wydajni, zmotywowani i zaangażowani pracownicy

Nawet jeśli uważasz, że Twoja organizacja ma świetny program uczenia się i rozwoju, bardzo ważne jest, aby stale pytać pracowników o ich opinie, aby mieć poczucie, czy program się sprawdza. Co niepokojące, 42% pracowników w Wielkiej Brytanii twierdzi, że nie pyta się ich o opinie podczas szkoleń w miejscu pracy, a 21% nie pyta się o nie nawet po szkoleniu. Biorąc pod uwagę fakt, że zmiany są niemalże stałym elementem, bardzo ważne jest, aby pracodawcy zbierali jak najwięcej informacji bezpośrednio od swoich kluczowych interesariuszy, czyli pracowników, aby upewnić się, że korporacyjne uczenie się jest odpowiednie do celu.

W miarę jak Wielka Brytania przechodzi przez coraz bardziej przełomowy i niepewny okres społeczno-polityczny, posiadanie wykwalifikowanej siły roboczej, która jest gotowa do walki i przygotowana na przyszłość, nigdy nie było ważniejsze. Nadszedł czas, aby pracodawcy usiedli i zwrócili uwagę na to, jak, gdzie, kiedy i czego ich pracownicy uczą się najbardziej efektywnie i skutecznie.

Tylko dzięki dokładnemu określeniu, czego chcą pracownicy - i zestawieniu tych pragnień z celami biznesowymi - możemy z powodzeniem budować i realizować programy szkoleniowe, które zapewnią rzeczywisty zwrot z inwestycji. I tylko wtedy, gdy to osiągniemy, pracodawcy będą mogli w pełni czerpać korzyści z posiadania wydajnych, zmotywowanych i zaangażowanych pracowników.

O autorze: John Yates, Group Director for Corporate Learning, City & Guilds Group.

Podziel się tym wpisem:

Udostępnij na LinkedInUdostępnij na TwitterzeUdostępnij na FacebookuUdostępnij na WhatsAppUdostępnij na Email