Roman WarkoczPrezes Stowarzyszenia Narzędziownia

  Od 10 lat jest związany z działami HR w firmach projektowych (przemysł ciężki, automotive i IT). Pracował jako specjalista w działach HR firm projektowych (przemysł ciężki, automotive). Od 6 lat prowadzi szkolenia z zakresu budowania efektywnych zespołów i polityki personalnej. Moderuję pracę małych i średnich grup z wykorzystaniem takich metod jak World Cafe i Open Space. Współpracuje z biznesem i 3 sektorem (fundacje, stowarzyszenia, związki zawodowe). 

  Prezes Stowarzyszenia „Narzędziownia” – zrzeszającego trenerów biznesu z całej Polski – organizującego m.in. spotkania wymiany doświadczeń trenerskich. Prelegent podczas konferencji HR oraz autor artykułów w prasie branżowej.

  Szczególnie bliski jest mu temat odpowiedzialności – zarówno w kontekście odpowiedzialności społecznej biznesu/organizacji (CSR) jak i w roli facylitatora/moderatora małych i średnich grup.

  Opis wystąpienia:
  Tytuł warsztatu: „Kultura innowacji kluczem do efektywnej pracy zespołu.”

  Nazwa narzędzia: Ankieta „Efektywność procesów zarządzaniainnowacyjnością”

  Kto jest autorem narzędzia?
  Paweł Kopijer, Roman Warkocz, Wojciech Gawlik

  Co mam?
  Doświadczenie w pracy z innowacyjnymi firmami (działy HR, zespoły projektowe) oraz propozycje ankiet/badań które pomagają dokładnie przyjrzeć się procesom związanym z innowacjami w firmie. Obecnie promowanie kultury/klimatu innowacji to źródło konkurencyjności na szybko zmieniającym się rynku. Wierzymy, że wspieranie zarządzania innowacyjnością, bezpośrednio przekłada się na efektywność zespołów, a tym samym całej firmy.

  Co dam?
  Ankieta (wersja papierowa i link do badania online) „Efektywność procesów zarządzania innowacyjnością”. Badanie ma na celu dostarczyć Państwu informacji na temat poziomu efektywności zarządzania innowacjami w Państwa organizacji. Po tygodniu otrzymają Państwo raport. Udział w badaniu i otrzymanie reportu jest bezpłatne. Pokażemy Państwu także licencjonowane narzędzia, które pozwalają pogłębić badanie.

  Komu?
  Na warsztat zapraszamy przedstawicieli działów HR oraz wszystkich którzy kierują pracą zespołów (małych i dużych) w firmie.